دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
جهت اطلاع دقیق از برنامه کلاسی بعلت تغییر سرفصل دروس خواهشمند است هر دو رشته حقوق 95 به بعد و حقوق 94 و قبل را مشاهده بفرمایید.
قابل توجه دانشجویان شیمی
کلاسهای آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و 2 همزمان تشکیل خواهد شد لطفا به برنامه آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و خانم علیاری مسئول آزمایشگاه مراجعه فرمائید.
قابل توجه کلیه دانشجویان
کلیه کلاسهای حاج اقا دکتر مهدی فر از تاریخ 96/8/8 لغایت 96/8/15 برگزار نخواهد شد جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
1
2
3
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم پایه#آمار چاپ
1117216-01 : احتمال 1
1117220-01 : احتمال 2
1117225-01 : احتمال و آمار فازی
1117026-01 : احتمال وکاربردآن
1117218-01 : آشنایی با آمار رسمی
1117209-01 : آشنایی با نظریه اطلاع
1117175-01 : آشنایی بانظریه صف
1117038-01 : آشنایی بانظریه صف بندی
1117221-01 : آمار ریاضی 1
1117222-01 : آمار ریاضی 2
1117217-01 : آمار و احتمال مقدماتی
1117032-01 : آمارریاضی 1
1117033-01 : آمارریاضی 2
1117024-01 : آمارواحتمال
1111286-01 : آنالیز ریاضی 1
1111087-01 : آنالیزریاضی 1
1111088-01 : آنالیزریاضی 2
1111089-01 : آنالیزعددی 1
1115022-01 : برنامه سازی پیشرفته
1115288-01 : برنامه نویسی پیشرفته
1117226-01 : پروژه
1117046-01 : پروژه کارشناسی
1117039-01 : تحقیق درعملیات
1117219-01 : جبر خطی برای آمار
1117027-01 : جبرخطی 1برای آمار
1117036-01 : رگرسیون
1117163-01 : رگرسیون 1
1117180-01 : رگرسیون 2
1117227-01 : روش تحقیق و مشاوره آماری
1117179-01 : روش های چند متغیره پیوسته 2
1117025-01 : روشهای آماری
1117155-01 : روشهای آماری
1117043-01 : روشهای پیشرفته آمار
1117170-01 : روشهای چند متغیره پیوسته 1
1117224-01 : روشهای چند متغیره گسسته
1117049-01 : روشهای چندمتغیره پیوسته
1117044-01 : روشهای چندمتغیره گسسته
1117223-01 : روشهای عددی و شبیه سازی
1117034-01 : روشهای ناپارامتری
1117167-01 : روشهای ناپارامتری
1117028-01 : روشهای نمونه گیری 1
1117160-01 : روشهای نمونه گیری 1
1117031-01 : روشهای نمونه گیری 2
1117161-01 : روشهای نمونه گیری 2
1111086-01 : ریاضی برای آمار
1111084-01 : ریاضی عمومی 1
1111085-01 : ریاضی عمومی 2
1111308-01 : ریاضی عمومی 2
1117030-01 : زبان تخصصی
1111077-01 : سریهای زمانی 1
1117035-01 : سریهای زمانی 1
1117037-01 : طرح آزمایشهای 1
1117166-01 : طرح آزمایشهای 1
1117048-01 : طرح آزمایشهای 2
1117168-01 : طرح آزمایشهای 2
1117029-01 : فرآیندهای تصادفی 1
1218808-01 : کارآفرینی
1117042-01 : کنترل کیفیت آماری
1117171-01 : کنترل کیفیت آماری
1221023-01 : مبانی اقتصاد
1221288-01 : مبانی اقتصاد
1222076-01 : مبانی جامعه شناسی
1222075-01 : مبانی جمعیت شناسی
1111090-01 : مبانی ریاضیات
1111521-01 : مبانی ریاضیات
1511018-01 : مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
1115021-01 : مبانی کامپیوتروبرنامه نویسی
1117173-01 : محاسبات آماری
1117045-01 : محاسبات آماری باکامپیوتر
1111503-01 : معادلات دیفرانسیل