دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم پایه#مهندسی معماری 89 و قبل چاپ
1120037-01 : آشنایی بامبانی برنامه ریزی کالبدی
1120040-01 : آشنایی بامرمت ابنیه
1120020-01 : آشنایی بامعماری اسلامی
1120015-01 : آشنایی بامعماری جهان
1120027-01 : آشنایی بامعماری معاصر
1120011-01 : انسان طبیعت معماری
1120012-01 : ایستایی
1120016-01 : برداشت ازبناهای تاریخی
1120004-01 : بیان معماری 1
1120008-01 : بیان معماری 2
1120029-01 : تاسیسات الکتریکی (نور و صدا)
1120036-01 : تاسیسات مکانیکی
1120035-01 : تحلیل فضاهای شهری
1120026-01 : تنظیم شرایط محیطی
1120003-01 : درک وبیان محیط
1120022-01 : روستا1
1120024-01 : روستا2
1111121-01 : ریاضیات وآمار
1120021-01 : ساختمان 1
1120025-01 : ساختمان 2وگزارش کارگاه
1120030-01 : سازه های بتنی
1120032-01 : طراحی فنی
1120014-01 : طرح معماری 1
1120019-01 : طرح معماری 2
1120023-01 : طرح معماری 3
1120028-01 : طرح معماری 4
1120033-01 : طرح معماری 5
1120038-01 : طرح نهایی
1120041-01 : کاربرد کامپیوتر در معماری
1120005-01 : کارگاه مصالح وساخت
1120031-01 : مبانی نظری معماری
1120034-01 : متره وبرآورد
1120039-01 : مدیریت وتشکیلات کارگاه
1120013-01 : مصالح ساختمانی
1120017-01 : مقاومت مصالح وسازه های فلزی
1120006-01 : مقدمات طراحی معماری 1
1120009-01 : مقدمات طراحی معماری 2
1120018-01 : نقشه برداری
1120007-01 : هندسه کاربردی
1120010-01 : هندسه مناظرومرایا