دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم پایه#زمین شناسی 90 به بعد چاپ
1116347-01 : آب شناسی
آبهای زیرزمینی
1116342-01 : آتشفشان شناسی
1116336-01 : ارزیابی ذخائر معدنی
آزمایشگاه شیمی عمومی
آمار مقدماتی
1116308-01 : بلور شناسی نوری
چینه شناسی
خاک شناسی
دیرینه شناسی - ماکروفسیل
دیرینه شناسی گیاهی
1116310-01 : رسوب شناسی
ریاضی 1
ریاضی 2
1116315-01 : ریز دیرینه شناسی
ریز رخساره ها
زلزله شناسی
1116350-01 : زمین ریخت شناسی
زمین ساخت
1116326-01 : زمین شناسی اقتصادی
زمین شناسی ایران
1116307-01 : زمین شناسی تاریخی
1116345-01 : زمین شناسی دریایی
1116340-01 : زمین شناسی زیرسطحی
زمین شناسی زیست محیطی
زمین شناسی ساختاری
زمین شناسی صحرایی
1116306-01 : زمین شناسی فیزیکی
زمین شناسی مهندسی
1116341-01 : زمین شناسی مهندسی کاربردی
زمین شناسی نفت
زمین فیزیک
1116323-01 : سامانه اطلاعات جغرافیایی
سنجش از دور
سنگ های آذرین
سنگ های دگرگونی
سنگ های رسوبی
شیمی عمومی
عملیات زمین شناسی ایران
فتوژئولوژی
1113083-01 : فیزیک پایه 1
1113084-01 : فیزیک پایه 2
کانه نگاری
1116339-01 : لرز ه زمین ساخت
مبانی زمین شیمی
مبانی کامپیوتر
1116309-01 : مبانی کانی شناسی
متون علمی زمین شناسی
محیط های رسوبی
مکانیک خاک
1116355-01 : منابع انرژی زمین
نقشه برداری
1116354-01 : هیدروژئوشیمی