دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
جهت اطلاع دقیق از برنامه کلاسی بعلت تغییر سرفصل دروس خواهشمند است هر دو رشته حقوق 95 به بعد و حقوق 94 و قبل را مشاهده بفرمایید.
قابل توجه دانشجویان شیمی
کلاسهای آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و 2 همزمان تشکیل خواهد شد لطفا به برنامه آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و خانم علیاری مسئول آزمایشگاه مراجعه فرمائید.
قابل توجه کلیه دانشجویان
کلیه کلاسهای حاج اقا دکتر مهدی فر از تاریخ 96/8/8 لغایت 96/8/15 برگزار نخواهد شد جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
1
2
3
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم پایه#زمین شناسی 90 به بعد چاپ
1116347-01 : آب شناسی
1116328-01 : آبهای زیرزمینی
1116342-01 : آتشفشان شناسی
1116336-01 : ارزیابی ذخائر معدنی
1114080-01 : آزمایشگاه شیمی عمومی
1212411-01 : آشنایی با زبان ترکمنی
1116305-01 : آمار مقدماتی
1116308-01 : بلور شناسی نوری
1116316-01 : چینه شناسی
1116356-01 : خاک شناسی
1116314-01 : دیرینه شناسی - ماکروفسیل
1116349-01 : دیرینه شناسی گیاهی
1116310-01 : رسوب شناسی
1111028-01 : ریاضی 1
1111029-01 : ریاضی 2
1116315-01 : ریز دیرینه شناسی
1116335-01 : ریز رخساره ها
1116337-01 : زلزله شناسی
1116350-01 : زمین ریخت شناسی
1116318-01 : زمین ساخت
1116326-01 : زمین شناسی اقتصادی
1116324-01 : زمین شناسی ایران
1116307-01 : زمین شناسی تاریخی
1116345-01 : زمین شناسی دریایی
1116340-01 : زمین شناسی زیرسطحی
1116332-01 : زمین شناسی زیست محیطی
1116317-01 : زمین شناسی ساختاری
1116374-01 : زمین شناسی صحرایی
1116306-01 : زمین شناسی فیزیکی
1116329-01 : زمین شناسی مهندسی
1116341-01 : زمین شناسی مهندسی کاربردی
1116327-01 : زمین شناسی نفت
1116321-01 : زمین فیزیک
1116323-01 : سامانه اطلاعات جغرافیایی
1116333-01 : سنجش از دور
1116312-01 : سنگ های آذرین
1116313-01 : سنگ های دگرگونی
1116311-01 : سنگ های رسوبی
1114079-01 : شیمی عمومی
1116325-01 : عملیات زمین شناسی ایران
1116319-01 : فتوژئولوژی
1113083-01 : فیزیک پایه 1
1113084-01 : فیزیک پایه 2
1218808-01 : کارآفرینی
1116334-01 : کانه نگاری
1116339-01 : لرز ه زمین ساخت
1116320-01 : مبانی زمین شیمی
1115019-01 : مبانی کامپیوتر
1116309-01 : مبانی کانی شناسی
1116331-01 : متون علمی زمین شناسی
1116346-01 : محیط های رسوبی
1116351-01 : مکانیک خاک
1116355-01 : منابع انرژی زمین
1116322-01 : نقشه برداری
1116354-01 : هیدروژئوشیمی