دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
جهت اطلاع دقیق از برنامه کلاسی بعلت تغییر سرفصل دروس خواهشمند است هر دو رشته حقوق 95 به بعد و حقوق 94 و قبل را مشاهده بفرمایید.
قابل توجه دانشجویان شیمی
کلاسهای آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و 2 همزمان تشکیل خواهد شد لطفا به برنامه آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و خانم علیاری مسئول آزمایشگاه مراجعه فرمائید.
قابل توجه کلیه دانشجویان
کلیه کلاسهای حاج اقا دکتر مهدی فر از تاریخ 96/8/8 لغایت 96/8/15 برگزار نخواهد شد جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
1
2
3
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم پایه#آمار و کاربردها چاپ
1117153-01 : احتمال 1
1117154-01 : احتمال 2
1117178-01 : آشنایی با احتمال و آمار فازی
1117209-01 : آشنایی با نظریه اطلاع
1117176-01 : آشنایی بانظریه تصمیم
1117175-01 : آشنایی بانظریه صف
1117165-01 : آمار ریاضی ( آزمون فرض ها)
1117157-01 : آمار ریاضی (برآورد یابی)
1111414-01 : آنالیز عددی
1111326-01 : بهینه سازی خطی
1111401-01 : بهینه سازی غیرخطی
1117174-01 : پروژه کارشناسی
1111402-01 : ترکیبات وکاربردها
1117163-01 : رگرسیون 1
1117180-01 : رگرسیون 2
1117179-01 : روش های چند متغیره پیوسته 2
1117155-01 : روشهای آماری
1117170-01 : روشهای چند متغیره پیوسته 1
1117181-01 : روشهای چند متغیره گسسته
1117167-01 : روشهای ناپارامتری
1117160-01 : روشهای نمونه گیری 1
1117161-01 : روشهای نمونه گیری 2
1111307-01 : ریاضی عمومی 1
1111308-01 : ریاضی عمومی 2
1117158-01 : سریهای زمانی 1
1117208-01 : شبیه سازی
1117166-01 : طرح آزمایشهای 1
1117168-01 : طرح آزمایشهای 2
1117156-01 : فرآیندهای تصادفی 1
1113256-01 : فیزیک عمومی
1218808-01 : کارآفرینی
1117171-01 : کنترل کیفیت آماری
1117147-01 : مبانی احتمال
1221171-01 : مبانی اقتصاد
1111322-01 : مبانی آنالیز ریاضی
1111323-01 : مبانی آنالیز عددی
1111324-01 : مبانی ترکیبیات
1222223-01 : مبانی جامعه شناسی
1222222-01 : مبانی جمعیت شناسی
1111309-01 : مبانی علوم ریاضی
1511018-01 : مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
1111320-01 : مبانی ماتریس ها و جبر خطی
1117173-01 : محاسبات آماری
1111321-01 : معادلات دیفرانسیل
1111393-01 : نرم افزارهای ریاضی
1111400-01 : نظریه گراف وکاربردهای آن
1111391-01 : نظریه مجموع های فازی