دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
جهت اطلاع دقیق از برنامه کلاسی بعلت تغییر سرفصل دروس خواهشمند است هر دو رشته حقوق 95 به بعد و حقوق 94 و قبل را مشاهده بفرمایید.
قابل توجه دانشجویان شیمی
کلاسهای آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و 2 همزمان تشکیل خواهد شد لطفا به برنامه آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و خانم علیاری مسئول آزمایشگاه مراجعه فرمائید.
قابل توجه کلیه دانشجویان
کلیه کلاسهای حاج اقا دکتر مهدی فر از تاریخ 96/8/8 لغایت 96/8/15 برگزار نخواهد شد جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
1
2
3
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم پایه#مهندسی صنایع (چندبخشی ) 86 تا 92 چاپ
1122023-01 : ارزیابی فنی واقتصادی طرح ها
1122013-01 : ارزیابی کاروزمان
1113102-01 : آزمایشگاه فیزیک پایه 1
1113104-01 : آزمایشگاه فیزیک پایه 2
1122011-01 : آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
1122005-01 : استاتیک
1212411-01 : آشنایی با زبان ترکمنی
1218106-01 : اصول بازاریابی
1214063-01 : اصول حسابداری
1122025-01 : اصول شبیه سازی
1218102-01 : اصول مدیریت وسازماندهی
1122079-01 : اقتصاد مهندسی
1221024-01 : اقتصادعمومی
1122002-01 : آمارواحتمال مهندسی
1122031-01 : ایمنی وبهداشت صنعتی
1122021-01 : برنامه ریزی تولید
1122027-01 : برنامه ریزی حمل ونقل
1122020-01 : برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات
1122014-01 : برنامه ریزی وکنترل تولیدوموجودی های 1
1122019-01 : برنامه ریزی وکنترل تولیدوموجودی های 2
1115178-01 : برنامه سازی رایانه
1122077-01 : پروژه
1122029-01 : تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم های اطلاعاتی
1122001-01 : تحقیق درعملیات 1
1122022-01 : تحقیق درعملیات 2
1122024-01 : تحلیل سیستم ها
1122030-01 : تئوری تصمیم گیری
1122026-01 : تئوری صف ومدل های احتمالی
1217173-01 : خلاقیت حل مساله وتفکرراهبردی
1115179-01 : روشهای محاسبات عددی
1111108-01 : ریاضی عمومی 1
1111109-01 : ریاضی عمومی 2
1212162-01 : زبان تخصصی
1218105-01 : سیستم های اطلاعات مدیریت
1122028-01 : سیستم های پرداخت حقوق ودستمزد
1122015-01 : طرح ریزی واحدهای صنعتی
1122008-01 : فرآیندهای تولید
1113101-01 : فیزیک پایه 1
1113103-01 : فیزیک پایه 2
1218808-01 : کارآفرینی
1122081-01 : کارآموزی مهندسی صنایع
1122078-01 : کاربرد آمار واحتمال در مهندسی صنایع
1115180-01 : کاربردکامپیوتردرمهندسی صنایع
1122004-01 : کارگاه عمومی 1
1122006-01 : کارگاه عمومی 2
1117080-01 : کنترل کیفیت آماری
1122034-01 : مباحث منتخب درمهندسی صنایع
1234027-01 : مبانی کارآفرینی
1122010-01 : مبانی مهندسی برق
1218109-01 : مدیریت استراتژیک
1122032-01 : مدیریت فناوری
1218103-01 : مدیریت کیفیت وبهره وری
1218107-01 : مدیریت مالی
1218108-01 : مدیریت منابع انسانی
1122080-01 : مدیریت مهندسی
1218104-01 : مدیریت وکنترل پروژه
1111110-01 : معادلات دیفرانسیل
1122009-01 : مقاومت مصالح 1
1122018-01 : مهندس ارزش
1122017-01 : مهندسی عوامل انسانی
1122033-01 : نظریه فازی وکاربردآن
1122012-01 : نقشه کشی عمومی