دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم پایه#مهندسی صنایع (چندبخشی ) 86 تا 92 چاپ
1122023-01 : ارزیابی فنی واقتصادی طرح ها
1122013-01 : ارزیابی کاروزمان
1113102-01 : آزمایشگاه فیزیک پایه 1
آزمایشگاه فیزیک پایه 2
1122011-01 : آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
استاتیک
اصول بازاریابی
1214063-01 : اصول حسابداری
1122025-01 : اصول شبیه سازی
1218102-01 : اصول مدیریت وسازماندهی
1122079-01 : اقتصاد مهندسی
1221024-01 : اقتصادعمومی
1122002-01 : آمارواحتمال مهندسی
1122031-01 : ایمنی وبهداشت صنعتی
1122021-01 : برنامه ریزی تولید
1122027-01 : برنامه ریزی حمل ونقل
برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات
1122014-01 : برنامه ریزی وکنترل تولیدوموجودی های 1
1122019-01 : برنامه ریزی وکنترل تولیدوموجودی های 2
برنامه سازی رایانه
1122077-01 : پروژه
تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم های اطلاعاتی
1122001-01 : تحقیق درعملیات 1
1122022-01 : تحقیق درعملیات 2
1122024-01 : تحلیل سیستم ها
1122030-01 : تئوری تصمیم گیری
1122026-01 : تئوری صف ومدل های احتمالی
خلاقیت حل مساله وتفکرراهبردی
1115179-01 : روشهای محاسبات عددی
1111108-01 : ریاضی عمومی 1
ریاضی عمومی 2
زبان تخصصی
1218105-01 : سیستم های اطلاعات مدیریت
سیستم های پرداخت حقوق ودستمزد
1122015-01 : طرح ریزی واحدهای صنعتی
1122008-01 : فرآیندهای تولید
1113101-01 : فیزیک پایه 1
فیزیک پایه 2
کارآموزی مهندسی صنایع
1122078-01 : کاربرد آمار واحتمال در مهندسی صنایع
کاربردکامپیوتردرمهندسی صنایع
1122004-01 : کارگاه عمومی 1
کارگاه عمومی 2
کنترل کیفیت آماری
1122034-01 : مباحث منتخب درمهندسی صنایع
مبانی کارآفرینی
1122010-01 : مبانی مهندسی برق
مدیریت استراتژیک
1122032-01 : مدیریت فناوری
1218103-01 : مدیریت کیفیت وبهره وری
مدیریت مالی
1218108-01 : مدیریت منابع انسانی
1122080-01 : مدیریت مهندسی
1218104-01 : مدیریت وکنترل پروژه
1111110-01 : معادلات دیفرانسیل
مقاومت مصالح 1
1122018-01 : مهندس ارزش
1122017-01 : مهندسی عوامل انسانی
1122033-01 : نظریه فازی وکاربردآن
1122012-01 : نقشه کشی عمومی