دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم پایه#شیمی گرایش محض- ورودی 94 و قبل چاپ
1114013-01 : آزمایشگاه شیمی آلی 1
1114015-01 : آزمایشگاه شیمی آلی 2
1114057-01 : آزمایشگاه شیمی پلیمر
1114019-01 : آزمایشگاه شیمی تجزیه 1
1114024-01 : آزمایشگاه شیمی تجزیه 2
1114032-01 : آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی
1114009-01 : آزمایشگاه شیمی عمومی 1
1114011-01 : آزمایشگاه شیمی عمومی 2
1114017-01 : آزمایشگاه شیمی فیزیک 1
1114022-01 : آزمایشگاه شیمی فیزیک 2
1114026-01 : آزمایشگاه شیمی معدنی 1
1114036-01 : آزمایشگاه شیمی معدنی 2
1113080-01 : آزمایشگاه فیزیک پایه 1
1113082-01 : آزمایشگاه فیزیک پایه 2
1114245-01 : اصول بیوشیمی
1114033-01 : اصول صنایع شیمیایی
1114061-01 : تاریخ علم شیمی
1114053-01 : تجزیه نمونه های حقیقی
1114034-01 : تمرین پژوهش
1114047-01 : جداسازی وشناسایی ترکیبات آلی
1114041-01 : روش استفاده ازمتون علمی شیمی
1114055-01 : روش تجزیه مقادیربسیارکم
1111024-01 : ریاضی عمومی 1
1111025-01 : ریاضی عمومی 2
1114028-01 : زبان تخصصی شیمی
1114043-01 : سمینارموضوع روز
1114029-01 : سنتزموادآلی
1114012-01 : شیمی آلی 1
1114014-01 : شیمی آلی 2
1114042-01 : شیمی آلی فلزی
1114020-01 : شیمی آلی3
1114018-01 : شیمی تجزیه 1
1114023-01 : شیمی تجزیه 2
1114031-01 : شیمی تجزیه دستگاهی
1114052-01 : شیمی دارویی
1114051-01 : شیمی سطح وحالت جامد
1114008-01 : شیمی عمومی 1
1114010-01 : شیمی عمومی 2
1114016-01 : شیمی فیزیک 1
1114021-01 : شیمی فیزیک 2
1114046-01 : شیمی فیزیک آلی
1114037-01 : شیمی محیطزیست
1114025-01 : شیمی معدنی 1
1114035-01 : شیمی معدنی 2
1114044-01 : شیمی هسته ای
1114039-01 : طیف سنجی مولکولی
1113079-01 : فیزیک پایه 1
1113081-01 : فیزیک پایه 2
1114040-01 : کاربردطیف سنجی درشیمی آلی
1114048-01 : کارگاه یاشیشه گری
1114030-01 : گرافیک ونقشه خوانی
1114056-01 : مبانی شیمی پلیمر
1114027-01 : مبانی شیمی کوانتومی
1115018-01 : مبانی کامپیوتروبرنامه نویسی
1111026-01 : معادلات دیفرانسیل
1114049-01 : نظریه گروه درشیمی