دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم پایه#ریاضی (کاربردی ) چاپ
1113086-01 : آزمایشگاه فیزیک پایه 1
1113088-01 : آزمایشگاه فیزیک پایه 2
1117022-01 : آمارریاضی 1
1117020-01 : آمارواحتمال 1
1117021-01 : آمارواحتمال 2
1111067-01 : آموزش ریاضی 1
1111069-01 : آموزش ریاضی 2
1111038-01 : آنالیزریاضی 1
1111041-01 : آنالیزریاضی 2
1111046-01 : آنالیزریاضی 3
1111043-01 : آنالیزعددی 1
1111075-01 : آنالیزعددی 2
1111072-01 : برنامه سازی پیشرفته
1111060-01 : پروژه
1111054-01 : تاریخ ریاضیات
1111052-01 : تحقیق درعملیات 1
1111074-01 : تحقیق درعملیات 2
1111044-01 : توابع مختلط
1111056-01 : توپولوژی جبری مقدماتی
1111045-01 : توپولوژی عمومی
1111037-01 : جبر1
1111042-01 : جبر2
1111048-01 : جبر3
1111040-01 : جبرخطی
1111276-01 : ذخیره و بازیابی اطلاعات
1111032-01 : ریاضی عمومی 1
1111034-01 : ریاضی عمومی 2
1111035-01 : ریاضی عمومی 3
1111059-01 : ریاضیات گسسته
1111058-01 : زبان تخصصی
1115111-01 : زبانهای ماشین وبرنامه سازی سیستم
1111073-01 : ساختمان داده ها
1111077-01 : سریهای زمانی 1
1111053-01 : فرآیندهای تصادفی 1
1111055-01 : فلسفه علم ریاضی
1113085-01 : فیزیک پایه 1
1113087-01 : فیزیک پایه 2
1111033-01 : مبانی ریاضیات
1115020-01 : مبانی کامپیوتروبرنامه سازی
1111036-01 : معادلات دیفرانسیل
1111047-01 : معادلات دیفرانسیل بامشتقات جزئی
1111057-01 : منطق ریاضی
1111076-01 : نظریه گراف وکاربردهای آن
1111051-01 : نظریه معادلات دیفرانسیل
1111049-01 : هندسه دیفرانسیل موضعی