دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم پایه#ریاضیات و کاربردها چاپ
1117153-01 : احتمال 1
1117154-01 : احتمال 2
1117176-01 : آشنایی بانظریه تصمیم
1117175-01 : آشنایی بانظریه صف
1214092-01 : اصول حسابداری 1
1511033-01 : اصول سیستمهای عامل
1115163-01 : اصول سیستمهای کامپیوتری
1122079-01 : اقتصاد مهندسی
1117165-01 : آمار ریاضی ( آزمون فرض ها)
1117157-01 : آمار ریاضی (برآورد یابی)
1111395-01 : آموزش ریاضی
1111432-01 : آنالیز ریاضی
1111414-01 : آنالیز عددی
1111390-01 : آنالیزتابعی ومقدماتی
1511019-01 : برنامه سازی پیشرفته
1111326-01 : بهینه سازی خطی
1111401-01 : بهینه سازی غیرخطی
1111403-01 : پایگاه داده ها
1111397-01 : پروژه کارشناسی
1117046-01 : پروژه کارشناسی
1111292-01 : تاریخ و فلسفه ریاضی
1111402-01 : ترکیبات وکاربردها
1111378-01 : توابع مختلط
1111388-01 : توپولوژی جبری ومقدماتی
1111370-01 : توپولوژی عمومی
1111377-01 : جبر
1111332-01 : جبر خطی عددی
1111380-01 : حل عددی معادلات دیفرانسیل
1117163-01 : رگرسیون 1
1117180-01 : رگرسیون 2
1117155-01 : روشهای آماری
1111307-01 : ریاضی عمومی 1
1111308-01 : ریاضی عمومی 2
1117030-01 : زبان تخصصی
1111396-01 : زبان تخصصی ریاضی
1115168-01 : زبانهای برنامه سازی
1511020-01 : ساختمان داده ها و الگوریتمها
1111193-01 : شبیه سازی کامپیوتری
1117156-01 : فرآیندهای تصادفی 1
1113256-01 : فیزیک عمومی
1111406-01 : قضیه های سیلوونظربه گالوا
1111386-01 : گروه لی وجبرلی مقدماتی
1111382-01 : مباحثی در ریاضیات کاربردی
1117147-01 : مبانی احتمال
1221171-01 : مبانی اقتصاد
1111322-01 : مبانی آنالیز ریاضی
1111323-01 : مبانی آنالیز عددی
1111457-01 : مبانی ترکیبیات
1214039-01 : مبانی تنظیم بودجه
1222223-01 : مبانی جامعه شناسی
1111325-01 : مبانی جبر
1222222-01 : مبانی جمعیت شناسی
1111309-01 : مبانی علوم ریاضی
1511018-01 : مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
1111320-01 : مبانی ماتریس ها و جبر خطی
1111383-01 : مبانی منطق و نظریه مجموعه ها
1111371-01 : مبانی هندسه
1111404-01 : مدارهای منطقی
1235004-01 : مدیریت مالی
1111321-01 : معادلات دیفرانسیل
1111328-01 : معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی
1111393-01 : نرم افزارهای ریاضی
1111389-01 : نظریه اندازه وکاربردها
1111387-01 : نظریه حلقه ومدول
1119021-01 : نظریه کد گذاری
1111400-01 : نظریه گراف وکاربردهای آن
1111391-01 : نظریه مجموع های فازی
1111433-01 : نظریه معادلات دیفرانسیل
1111379-01 : نظریه مقدماتی اعداد
1111381-01 : هندسه جبری مقدماتی
1111385-01 : هندسه دیفرانسیل سراسری
1111384-01 : هندسه دیفرانسیل موضعی