دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم پایه#فیزیک (حالت جامد) چاپ
1113066-01 : ابررسانایی وکاربردآن
1113022-01 : اپتیک
آزمایشگاه اپتیک
1113015-01 : آزمایشگاه الکترونیک 1
1114003-01 : آزمایشگاه شیمی عمومی 1
1113003-01 : آزمایشگاه فیزیک پایه 1
1113005-01 : آزمایشگاه فیزیک پایه 2
1113007-01 : آزمایشگاه فیزیک پایه 3
1113009-01 : آزمایشگاه فیزیک جدید1
1113040-01 : الکترومغناطیس 1
الکترومغناطیس 2
1113014-01 : الکترونیک 1
1113024-01 : الکترونیک 2
1113033-01 : امواج
1113057-01 : بلورشناسی
1113032-01 : پروژه
تاریخ علم
1113019-01 : ترمودینامیک ومکانیک آماری
1111018-01 : ریاضی عمومی 1
1111019-01 : ریاضی عمومی 2
1113011-01 : ریاضی فیزیک 1
1113012-01 : ریاضی فیزیک 2
1113036-01 : ریاضی فیزیک 3
1212160-01 : زبان تخصصی
1114002-01 : شیمی عمومی 1
1113002-01 : فیزیک پایه 1
1113004-01 : فیزیک پایه 2
1113006-01 : فیزیک پایه 3
1113008-01 : فیزیک جدید1
1113035-01 : فیزیک جدید2
فیزیک حالت جامد1
1113026-01 : فیزیک حالت جامد2
فیزیک قطعات نیمه رسانا1
1113065-01 : فیزیک لایه های نازک
1113067-01 : فیزیک محیطزیست
1113034-01 : فیزیک نجومی مقدماتی
1113028-01 : فیزیک هسته ای 1
1115017-01 : کاربردکامپیوتردرفیزیک
1113039-01 : لیزر
1113045-01 : مبانی فلسفی مکانیک کوانتومی
مبانی کامپیوتروبرنامه سازی
1111020-01 : معادلات دیفرانسیل
مکانیک آماری
1113010-01 : مکانیک تحلیلی 1
1113013-01 : مکانیک تحلیلی 2
مکانیک سیالات
1113041-01 : مکانیک کوانتومی 1
1113043-01 : مکانیک کوانتومی 2
1113029-01 : نسبیت
1113058-01 : نظریه گروهها