دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
جهت اطلاع دقیق از برنامه کلاسی بعلت تغییر سرفصل دروس خواهشمند است هر دو رشته حقوق 95 به بعد و حقوق 94 و قبل را مشاهده بفرمایید.
قابل توجه دانشجویان شیمی
کلاسهای آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و 2 همزمان تشکیل خواهد شد لطفا به برنامه آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و خانم علیاری مسئول آزمایشگاه مراجعه فرمائید.
قابل توجه کلیه دانشجویان
کلیه کلاسهای حاج اقا دکتر مهدی فر از تاریخ 96/8/8 لغایت 96/8/15 برگزار نخواهد شد جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
1
2
3
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم پایه#زمین شناسی (کاربردی ) چاپ
1116214-01 : آب شناسی (هیدرولوژی)
1116063-01 : آب شناسی کاربردی
1116026-01 : آبهای زیرزمینی (هیدروژئولوژی)
1116022-01 : آتشفشان شناسی
1114080-01 : آزمایشگاه شیمی عمومی
1116248-01 : آشنایی با GIS
1212411-01 : آشنایی با زبان ترکمنی
1116062-01 : اصول اکتشافات معدنی
1116053-01 : اصول سنجش ازدور
1116210-01 : امار و احتمال
1116043-01 : بلورشناسی
1116067-01 : پروژه
1116033-01 : تخمین وارزیابی ذخائرمعدنی
1116247-01 : ترمودینامیک
1116048-01 : چینه شناسی
1116045-01 : دیرینه شناسی
1116441-01 : دیرینه شناسی کاربردی
1116215-01 : دیرینه شناسی گیاهی
1116046-01 : رسوب شناسی وسنگ شناسی
1111030-01 : ریاضی 1
1111031-01 : ریاضی 2
1116012-01 : زبان تخصصی زمین شناسی
1116176-01 : زمین پزشکی
1116030-01 : زمین ساخت
1116058-01 : زمین شناسی اقتصادی
1116057-01 : زمین شناسی ایران
1116075-01 : زمین شناسی تاریخی
1116041-01 : زمین شناسی زیرزمینی
1116051-01 : زمین شناسی ساختاری
1116068-01 : زمین شناسی ساختاری کاربردی
1116056-01 : زمین شناسی صحرایی 1
1116064-01 : زمین شناسی صحرایی 2
1116076-01 : زمین شناسی فیزیکی
1116038-01 : زمین شناسی محیطزیست
1116066-01 : زمین شناسی مهندسی
1116073-01 : زمین شناسی مهندسی کاربردی
1116035-01 : زمین شناسی نفت
1116245-01 : ژئوتوریسم
1116018-01 : ژئوشیمی
1116029-01 : ژئوفیزیک
1116070-01 : سنجش ازدوردرزمین شناسی
1116049-01 : سنگ شناسی آذرین ودگرگونی
1114079-01 : شیمی عمومی
1116055-01 : فتوژئولوژی
1113083-01 : فیزیک پایه 1
1113084-01 : فیزیک پایه 2
1218808-01 : کارآفرینی
1116044-01 : کانی شناسی
1116060-01 : کانیهاوسنگهای صنعتی
1116065-01 : لرزه زمین ساخت
1115019-01 : مبانی کامپیوتر
1116208-01 : مبانی هیدرولیک
1116017-01 : محیطهای رسوبی
1116175-01 : مکانیک خاک
1116246-01 : میکروفاسیس
1116042-01 : مینرالوگرافی
1116009-01 : نقشه برداری
1116072-01 : هیدروژئوشیمی