دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
جهت اطلاع دقیق از برنامه کلاسی بعلت تغییر سرفصل دروس خواهشمند است هر دو رشته حقوق 95 به بعد و حقوق 94 و قبل را مشاهده بفرمایید.
قابل توجه دانشجویان شیمی
کلاسهای آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و 2 همزمان تشکیل خواهد شد لطفا به برنامه آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و خانم علیاری مسئول آزمایشگاه مراجعه فرمائید.
قابل توجه کلیه دانشجویان
کلیه کلاسهای حاج اقا دکتر مهدی فر از تاریخ 96/8/8 لغایت 96/8/15 برگزار نخواهد شد جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
1
2
3
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم پایه#زیست شناسی گرایش علوم گیاهی چاپ
1112028-01 : آزمایشگاه بافت شناسی
1112009-01 : آزمایشگاه تشریح وموفورلوژی گیاهی
1112030-01 : آزمایشگاه جانورشناسی 1
1112043-01 : آزمایشگاه جانورشناسی 2
1112047-01 : آزمایشگاه جنین شناسی
1112017-01 : آزمایشگاه زیست شناسی سلولی ومولکولی
1112037-01 : آزمایشگاه ژنتیک
1112064-01 : آزمایشگاه سیتوژنتیک
1112013-01 : آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 1
1112021-01 : آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 2
1114083-01 : آزمایشگاه شیمی 1
1114085-01 : آزمایشگاه شیمی 2
1114087-01 : آزمایشگاه شیمی آلی
1113110-01 : آزمایشگاه فیزیک
1112024-01 : آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 1
1112034-01 : آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 2
1112032-01 : آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1
1112040-01 : آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 2
1112011-01 : آزمایشگاه مبانی بیوشیمی
1112019-01 : آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی
1212411-01 : آشنایی با زبان ترکمنی
1112058-01 : اصول وروشهای رده بندی گیاهان
1112062-01 : اکوفیزیولوژی
1112049-01 : اکولوژی
1112050-01 : اکولوژی عملی
1112059-01 : اکولوژی گیاهی
1117083-01 : آمارزیستی
1213117-01 : آیین نگارش متون علمی
1112027-01 : بافت شناسی
1112313-01 : بیوشیمی 2
1112041-01 : بیوفیزیک
1112057-01 : پایان نامه
1112014-01 : تالوفیتها
1112008-01 : تشریح ومورفولوژی گیاهی
1112048-01 : تکامل
1112029-01 : جانورشناسی 1
1112042-01 : جانورشناسی 2
1112046-01 : جنین شناسی
1112051-01 : رشدونموگیاهی
1112060-01 : روشهای تکثیرگیاهان
1111113-01 : ریاضی 1
1111114-01 : ریاضی 2
1112035-01 : ریخت زایی واندام زایی درگیاهان
1112022-01 : زیست شناسی پرتوی
1112016-01 : زیست شناسی سلولی ومولکولی
1112315-01 : زیست شناسی مولکولی
1112036-01 : ژنتیک
1112063-01 : سیتوژنتیک گیاهی
1112012-01 : سیستماتیک گیاهی 1
1112020-01 : سیستماتیک گیاهی 2
1114082-01 : شیمی 1
1114084-01 : شیمی 2
1114086-01 : شیمی آلی
1114091-01 : شیمی محیطزیست
1113109-01 : فیزیک
1112061-01 : فیزیولوژی تنش
1112023-01 : فیزیولوژی جانوری 1
1112033-01 : فیزیولوژی جانوری 2
1112038-01 : فیزیولوژی جانوری 3
1112031-01 : فیزیولوژی گیاهی 1
1112039-01 : فیزیولوژی گیاهی 2
1218808-01 : کارآفرینی
1115214-01 : کاربردکامپیوتردرعلوم زیستی
1112162-01 : مبانی بیوشیمی
1112120-01 : متون زیست شناسی (علوم گیاهی)
1112018-01 : میکروبیولوژی عمومی
1112052-01 : ویروس شناسی