دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم پایه#شیمی (کاربردی )- ورودی 94 و قبل چاپ
1114073-01 : آزمایشگاه خوردگی فلزات
1114013-01 : آزمایشگاه شیمی آلی 1
1114015-01 : آزمایشگاه شیمی آلی 2
1114057-01 : آزمایشگاه شیمی پلیمر
1114019-01 : آزمایشگاه شیمی تجزیه 1
1114024-01 : آزمایشگاه شیمی تجزیه 2
آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی
آزمایشگاه شیمی صنعتی
1114009-01 : آزمایشگاه شیمی عمومی 1
1114011-01 : آزمایشگاه شیمی عمومی 2
1114017-01 : آزمایشگاه شیمی فیزیک 1
1114022-01 : آزمایشگاه شیمی فیزیک 2
1114026-01 : آزمایشگاه شیمی معدنی 1
1114036-01 : آزمایشگاه شیمی معدنی 2
1113080-01 : آزمایشگاه فیزیک پایه 1
آزمایشگاه فیزیک پایه 2
1114312-01 : آزمایشگاه نانوشیمی
1114078-01 : اصول تصفیه آب وپسابهای صنعتی
1114063-01 : اصول محاسبات شیمی صنعتی
1114065-01 : الکتروشیمی صنعتی
1114034-01 : تمرین پژوهش
جداسازی وشناسایی ترکیبات آلی
1114062-01 : خوردگی فلزات
روش استفاده ازمتون علمی شیمی
روش تجزیه مقادیربسیارکم
ریاضی عمومی 1
ریاضی عمومی 2
1114028-01 : زبان تخصصی شیمی
1114043-01 : سمینارموضوع روز
1114012-01 : شیمی آلی 1
1114014-01 : شیمی آلی 2
1114020-01 : شیمی آلی3
1114018-01 : شیمی تجزیه 1
شیمی تجزیه 2
شیمی تجزیه دستگاهی
1114064-01 : شیمی صنعتی 1
شیمی صنعتی 2
1114008-01 : شیمی عمومی 1
1114010-01 : شیمی عمومی 2
1114016-01 : شیمی فیزیک 1
1114021-01 : شیمی فیزیک 2
1114037-01 : شیمی محیطزیست
1114025-01 : شیمی معدنی 1
شیمی معدنی 2
1114076-01 : شیمی وتکنولوژی پلیمر
شیمی وتکنولوژی رنگ
1114072-01 : شیمی وتکنولوژی نفت
فیزیک پایه 1
فیزیک پایه 2
کارآموزی تابستانی گزارش نویسی وسمینار
1114074-01 : کاربردالکترونیک درشیمی
کاربردطیف سنجی درشیمی آلی
کارگاه یاشیشه گری
گرافیک ونقشه خوانی
1114056-01 : مبانی شیمی پلیمر
1114027-01 : مبانی شیمی کوانتومی
مبانی کامپیوتروبرنامه نویسی
1114317-01 : مبانی و کاربرد نانو فناوری در علوم پایه
معادلات دیفرانسیل
1114294-01 : نانو شیمی