دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
جهت اطلاع دقیق از برنامه کلاسی بعلت تغییر سرفصل دروس خواهشمند است هر دو رشته حقوق 95 به بعد و حقوق 94 و قبل را مشاهده بفرمایید.
قابل توجه دانشجویان شیمی
کلاسهای آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و 2 همزمان تشکیل خواهد شد لطفا به برنامه آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و خانم علیاری مسئول آزمایشگاه مراجعه فرمائید.
قابل توجه کلیه دانشجویان
کلیه کلاسهای حاج اقا دکتر مهدی فر از تاریخ 96/8/8 لغایت 96/8/15 برگزار نخواهد شد جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
1
2
3
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم پایه#شیمی (کاربردی )- ورودی 94 و قبل چاپ
1114073-01 : آزمایشگاه خوردگی فلزات
1114013-01 : آزمایشگاه شیمی آلی 1
1114015-01 : آزمایشگاه شیمی آلی 2
1114057-01 : آزمایشگاه شیمی پلیمر
1114019-01 : آزمایشگاه شیمی تجزیه 1
1114024-01 : آزمایشگاه شیمی تجزیه 2
1114032-01 : آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی
1114068-01 : آزمایشگاه شیمی صنعتی
1114009-01 : آزمایشگاه شیمی عمومی 1
1114011-01 : آزمایشگاه شیمی عمومی 2
1114017-01 : آزمایشگاه شیمی فیزیک 1
1114022-01 : آزمایشگاه شیمی فیزیک 2
1114026-01 : آزمایشگاه شیمی معدنی 1
1114036-01 : آزمایشگاه شیمی معدنی 2
1113080-01 : آزمایشگاه فیزیک پایه 1
1113082-01 : آزمایشگاه فیزیک پایه 2
1114312-01 : آزمایشگاه نانوشیمی
1212411-01 : آشنایی با زبان ترکمنی
1114078-01 : اصول تصفیه آب وپسابهای صنعتی
1114063-01 : اصول محاسبات شیمی صنعتی
1114065-01 : الکتروشیمی صنعتی
1114034-01 : تمرین پژوهش
1114047-01 : جداسازی وشناسایی ترکیبات آلی
1114062-01 : خوردگی فلزات
1114041-01 : روش استفاده ازمتون علمی شیمی
1114055-01 : روش تجزیه مقادیربسیارکم
1111024-01 : ریاضی عمومی 1
1111025-01 : ریاضی عمومی 2
1114028-01 : زبان تخصصی شیمی
1114043-01 : سمینارموضوع روز
1114043-02 : سمینارموضوع روز
1114012-01 : شیمی آلی 1
1114014-01 : شیمی آلی 2
1114020-01 : شیمی آلی3
1114018-01 : شیمی تجزیه 1
1114023-01 : شیمی تجزیه 2
1114031-01 : شیمی تجزیه دستگاهی
1114064-01 : شیمی صنعتی 1
1114071-01 : شیمی صنعتی 2
1114008-01 : شیمی عمومی 1
1114010-01 : شیمی عمومی 2
1114016-01 : شیمی فیزیک 1
1114021-01 : شیمی فیزیک 2
1114037-01 : شیمی محیطزیست
1114025-01 : شیمی معدنی 1
1114035-01 : شیمی معدنی 2
1114076-01 : شیمی وتکنولوژی پلیمر
1114066-01 : شیمی وتکنولوژی رنگ
1114075-01 : شیمی وتکنولوژی موادغذایی
1114072-01 : شیمی وتکنولوژی نفت
1113079-01 : فیزیک پایه 1
1113081-01 : فیزیک پایه 2
1218808-01 : کارآفرینی
1114278-01 : کارآموزی تابستانی گزارش نویسی وسمینار
1114074-01 : کاربردالکترونیک درشیمی
1114040-01 : کاربردطیف سنجی درشیمی آلی
1114048-01 : کارگاه یاشیشه گری
1114030-01 : گرافیک ونقشه خوانی
1114056-01 : مبانی شیمی پلیمر
1114027-01 : مبانی شیمی کوانتومی
1115018-01 : مبانی کامپیوتروبرنامه نویسی
1114317-01 : مبانی و کاربرد نانو فناوری در علوم پایه
1111026-01 : معادلات دیفرانسیل
1114294-01 : نانو شیمی