دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#مترجمی زبان انگلیسی چاپ
آزمون سازی زبان انگلیسی
آشنایی باادبیات معاصرایران
اصول وروش تحقیق 1
اصول وروش تحقیق 2
اصول وروش ترجمه
اصول ومبانی نظری ترجمه
آواشناسی انگلیسی
بررسی آثارترجمه شده اسلامی 1
بررسی آثارترجمه شده اسلامی 2
بررسی مقابله ای ساخت جمله
بیان شفاهی داستان 1
بیان شفاهی داستان 2
ترجمه انفرادی 1
ترجمه انفرادی 2
ترجمه پیشرفته 1
ترجمه پیشرفته 2
ترجمه شفاهی 1
ترجمه شفاهی 2
ترجمه شفاهی 3
ترجمه متون ادبی
ترجمه متون اقتصادی
ترجمه متون ساده
ترجمه متون سیاسی
ترجمه متون مطبوعاتی 1
ترجمه متون مطبوعاتی 2
ترجمه مکاتبات واسناد1
ترجمه مکاتبات واسناد2
ترجمه نواروفیلم
خواندن متون مطبوعاتی
خواندن ودرک مفاهیم 1
خواندن ودرک مفاهیم 2
خواندن ودرک مفاهیم 3
درآمدی برادبیات انگلیسی 1
درآمدی برادبیات انگلیسی 2
دستورونگارش 1
دستورونگارش 2
روش تدریس زبان انگلیسی
ساخت زبان فارسی
فنون یادگیری زبان
کاربرداصطلاحات وتعبیرات زبان درترجمه
کلیات زبان شناسی 1
کلیات زبان شناسی 2
گفت وشنود1
گفت وشنود2
مقاله نویسی
نامه نگاری
نگارش پیشرفته
نگارش فارسی
نمونه های شعرساده انگلیسی
نمونه های نثرساده انگلیسی
واژه شناسی