دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
جهت اطلاع دقیق از برنامه کلاسی بعلت تغییر سرفصل دروس خواهشمند است هر دو رشته حقوق 95 به بعد و حقوق 94 و قبل را مشاهده بفرمایید.
قابل توجه دانشجویان شیمی
کلاسهای آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و 2 همزمان تشکیل خواهد شد لطفا به برنامه آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و خانم علیاری مسئول آزمایشگاه مراجعه فرمائید.
قابل توجه کلیه دانشجویان
کلیه کلاسهای حاج اقا دکتر مهدی فر از تاریخ 96/8/8 لغایت 96/8/15 برگزار نخواهد شد جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
1
2
3
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#مترجمی زبان انگلیسی چاپ
1212092-01 : آزمون سازی زبان انگلیسی
1212411-01 : آشنایی با زبان ترکمنی
1212059-01 : آشنایی باادبیات معاصرایران
1212083-01 : اصول وروش تحقیق 1
1212091-01 : اصول وروش تحقیق 2
1212057-01 : اصول وروش ترجمه
1212079-01 : اصول ومبانی نظری ترجمه
1212075-01 : آواشناسی انگلیسی
1212082-01 : بررسی آثارترجمه شده اسلامی 1
1212084-01 : بررسی آثارترجمه شده اسلامی 2
1212078-01 : بررسی مقابله ای ساخت جمله
1212099-01 : بیان شفاهی داستان 1
1212100-01 : بیان شفاهی داستان 2
1212087-01 : ترجمه انفرادی 1
1212090-01 : ترجمه انفرادی 2
1212072-01 : ترجمه پیشرفته 1
1212080-01 : ترجمه پیشرفته 2
1212096-01 : ترجمه شفاهی 1
1212097-01 : ترجمه شفاهی 2
1212098-01 : ترجمه شفاهی 3
1212071-01 : ترجمه متون ادبی
1212094-01 : ترجمه متون اقتصادی
1212064-01 : ترجمه متون ساده
1212089-01 : ترجمه متون سیاسی
1212076-01 : ترجمه متون مطبوعاتی 1
1212085-01 : ترجمه متون مطبوعاتی 2
1212077-01 : ترجمه مکاتبات واسناد1
1212095-01 : ترجمه مکاتبات واسناد2
1212103-01 : ترجمه نواروفیلم
1212069-01 : خواندن متون مطبوعاتی
1212045-01 : خواندن ودرک مفاهیم 1
1212047-01 : خواندن ودرک مفاهیم 2
1212051-01 : خواندن ودرک مفاهیم 3
1212058-01 : درآمدی برادبیات انگلیسی 1
1212063-01 : درآمدی برادبیات انگلیسی 2
1212049-01 : دستورونگارش 1
1212052-01 : دستورونگارش 2
1212088-01 : روش تدریس زبان انگلیسی
1212053-01 : ساخت زبان فارسی
1212050-01 : فنون یادگیری زبان
1218808-01 : کارآفرینی
1212073-01 : کاربرداصطلاحات وتعبیرات زبان درترجمه
1212056-01 : کلیات زبان شناسی 1
1212061-01 : کلیات زبان شناسی 2
1212101-01 : گفت وشنود1
1212102-01 : گفت وشنود2
1212065-01 : مقاله نویسی
1212067-01 : نامه نگاری
1212055-01 : نگارش پیشرفته
1212054-01 : نگارش فارسی
1212070-01 : نمونه های شعرساده انگلیسی
1212062-01 : نمونه های نثرساده انگلیسی
1212068-01 : واژه شناسی