دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) چاپ
1221001-01 : اصول علم اقتصاد
1222004-01 : اصول علم سیاست
1222200-01 : اقتصاد ایران
اقتصاد توسعه
1222184-01 : آمار در علوم اجتماعی
1117001-01 : آمارمقدماتی
1222210-01 : انحرافات و سیاست اجتماعی
1222201-01 : برنامه ریزی روستایی
1222206-01 : برنامه ریزی شهری
برنامه ریزی مسکن
برنامه ریزی مشارکتی
1222217-01 : برنامه ریزی منطقه ای
1222214-01 : بودجه ریزی
1222179-01 : تامین و رفاه اجتماعی
1222203-01 : تغییرات اجتماعی
توسعه پایدار
1222215-01 : جامعه شناسی اوقات فراغت
1222191-01 : جامعه شناسی خانواده
1222213-01 : جغرافیا ی انسانی ایران
1222194-01 : حقوق کار
1222197-01 : روش تحقیق عملی
روش تحقیق نظری
1222181-01 : روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت
ریاضیات پایه
1222196-01 : ریاضیات در برنامه ریزی
زبان تخصصی - مطالعه متون علوم اجتماعی 1
زبان تخصصی 2 متون برنامه ریزی
1222207-01 : زنان و سیاست اجتماعی
1222183-01 : سیاست اجتماعی
سیاست گذاری توریسم
سیاست گذاری محیط زیست
1222212-01 : سیاستهای بهداشتی و آموزشی
1222211-01 : فقر و نابرابری اجتماعی
فنون برنامه ریزی اجتماعی
1222188-01 : کارآفرینی و توانمند سازی
1222209-01 : کاربرد جمعیت شناسی
کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی
کلیات حقوق
1222205-01 : مبانی تاریخ اجتماعی ایران
1222195-01 : مبانی تفکر جمعی و کار گروهی
1222001-01 : مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 1
مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 2
1222192-01 : مبانی جمعیت شناسی
1222185-01 : مبانی روان شناسی - مفاهیم اساسی
1211001-01 : مبانی فلسفه 1
مبانی مدیریت و سازماندهی
1222005-01 : مبانی مردم شناسی
1222189-01 : مبانی مطالعات فرهنگی
مدیریت بحران و ریسک
نظریه های برنامه ریزی
1222186-01 : نظریه های جامعه شناسی 1
1222193-01 : نظریه های جامعه شناسی 2