دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
جهت اطلاع دقیق از برنامه کلاسی بعلت تغییر سرفصل دروس خواهشمند است هر دو رشته حقوق 95 به بعد و حقوق 94 و قبل را مشاهده بفرمایید.
قابل توجه دانشجویان شیمی
کلاسهای آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و 2 همزمان تشکیل خواهد شد لطفا به برنامه آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و خانم علیاری مسئول آزمایشگاه مراجعه فرمائید.
قابل توجه کلیه دانشجویان
کلیه کلاسهای حاج اقا دکتر مهدی فر از تاریخ 96/8/8 لغایت 96/8/15 برگزار نخواهد شد جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
1
2
3
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) چاپ
1212411-01 : آشنایی با زبان ترکمنی
1221001-01 : اصول علم اقتصاد
1222004-01 : اصول علم سیاست
1222200-01 : اقتصاد ایران
1222221-01 : اقتصاد توسعه
1222184-01 : آمار در علوم اجتماعی
1117001-01 : آمارمقدماتی
1222210-01 : انحرافات و سیاست اجتماعی
1222201-01 : برنامه ریزی روستایی
1222206-01 : برنامه ریزی شهری
1222220-01 : برنامه ریزی مسکن
1222219-01 : برنامه ریزی مشارکتی
1222219-01 : برنامه ریزی مشارکتی
1222217-01 : برنامه ریزی منطقه ای
1222214-01 : بودجه ریزی
1222179-01 : تامین و رفاه اجتماعی
1222203-01 : تغییرات اجتماعی
1222218-01 : توسعه پایدار
1222215-01 : جامعه شناسی اوقات فراغت
1222191-01 : جامعه شناسی خانواده
1222213-01 : جغرافیا ی انسانی ایران
1222194-01 : حقوق کار
1222197-01 : روش تحقیق عملی
1222190-01 : روش تحقیق نظری
1222181-01 : روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت
1111001-01 : ریاضیات پایه
1222196-01 : ریاضیات در برنامه ریزی
1222180-01 : زبان تخصصی - مطالعه متون علوم اجتماعی 1
1222198-01 : زبان تخصصی 2 متون برنامه ریزی
1222207-01 : زنان و سیاست اجتماعی
1222183-01 : سیاست اجتماعی
1222199-01 : سیاست گذاری توریسم
1222216-01 : سیاست گذاری محیط زیست
1222212-01 : سیاستهای بهداشتی و آموزشی
1222211-01 : فقر و نابرابری اجتماعی
1222208-01 : فنون برنامه ریزی اجتماعی
1218808-01 : کارآفرینی
1222188-01 : کارآفرینی و توانمند سازی
1222209-01 : کاربرد جمعیت شناسی
1222204-01 : کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی
1223001-01 : کلیات حقوق
1222205-01 : مبانی تاریخ اجتماعی ایران
1222195-01 : مبانی تفکر جمعی و کار گروهی
1222001-01 : مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 1
1222002-01 : مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 2
1222192-01 : مبانی جمعیت شناسی
1222185-01 : مبانی روان شناسی - مفاهیم اساسی
1211001-01 : مبانی فلسفه 1
1222187-01 : مبانی مدیریت و سازماندهی
1222005-01 : مبانی مردم شناسی
1222189-01 : مبانی مطالعات فرهنگی
1222182-01 : مدیریت بحران و ریسک
1222202-01 : نظریه های برنامه ریزی
1222186-01 : نظریه های جامعه شناسی 1
1222193-01 : نظریه های جامعه شناسی 2