دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
جهت اطلاع دقیق از برنامه کلاسی بعلت تغییر سرفصل دروس خواهشمند است هر دو رشته حقوق 95 به بعد و حقوق 94 و قبل را مشاهده بفرمایید.
قابل توجه دانشجویان شیمی
کلاسهای آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و 2 همزمان تشکیل خواهد شد لطفا به برنامه آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و خانم علیاری مسئول آزمایشگاه مراجعه فرمائید.
قابل توجه کلیه دانشجویان
کلیه کلاسهای حاج اقا دکتر مهدی فر از تاریخ 96/8/8 لغایت 96/8/15 برگزار نخواهد شد جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
1
2
3
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#مدیریت جهانگردی (چندبخشی ) چاپ
1218013-01 : آداب سفردراسلام
1212411-01 : آشنایی با زبان ترکمنی
1239016-01 : آشنایی با موزه های جهانگردی
1218014-01 : آشنایی باسازمانهای دولتی ایران
1214017-01 : اصول حسابداری 1
1214045-01 : اصول حسابداری 2
1214076-01 : اصول حسابداری 3
1221036-01 : اقتصادخرد
1221032-01 : اقتصادکلان
1117089-01 : آمارواحتمالات
1218264-01 : امور مسافرت و صدور بلیط
1229003-01 : باستان شناسی ایران
1239005-01 : برنامه ریزی توسعه جهانگردی
1218021-01 : برنامه ریزی وسرپرستی گشتهای جهانگردی
1239010-01 : پروژه
1214071-01 : پول وارزوبانکداری
1229001-01 : تاریخ فرهنگ ایران 1
1229002-01 : تاریخ فرهنگ ایران 2
1239015-01 : تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران
1221028-01 : توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
1216126-01 : جغرافیای جهانگردی ایران
1216125-01 : جغرافیای جهانگردی عمومی
1214038-01 : حسابداری صنعتی
1214077-01 : حسابرسی
1111014-01 : ریاضیات پایه ومقدمات آمار1
1111015-01 : ریاضیات پایه ومقدمات آمار2
1239017-01 : زبان انگلیسی 1
1212015-01 : زبان انگلیسی 2
1212017-01 : زبان انگلیسی تخصصی 1
1212174-01 : زبان تخصصی اقتصادومدیریت
1212016-01 : زبان دوم 1
1218262-01 : زبان دوم 2
1218008-01 : شناخت روحیات ملل
1226003-01 : شناخت صنایع دستی ایران
1218001-01 : شناخت صنعت جهانگردی
1239001-01 : فرهنگ عامه
1218263-01 : فن راهنمایی
1218808-01 : کارآفرینی
1218005-01 : گذراندن اوقات فراغت
1221034-01 : مالیه عمومی (اقتصادبخش عمومی )
1221035-01 : مبانی روش تحقیق
1221033-01 : مبانی واصول سازمان ومدیریت
1239014-01 : مدیریت بازار یابی و تبلیغات جهانگردی
1218123-01 : مدیریت رفتارسازمانی
1218023-01 : مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی
1239013-01 : نقشه خوانی و آشنایی با نقشه
1226001-01 : هنرومعماری ایران 1
1226002-01 : هنرومعماری ایران 2