دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#مدیریت جهانگردی (چندبخشی ) چاپ
1218013-01 : آداب سفردراسلام
1239016-01 : آشنایی با موزه های جهانگردی
آشنایی باسازمانهای دولتی ایران
1214017-01 : اصول حسابداری 1
1214045-01 : اصول حسابداری 2
1214076-01 : اصول حسابداری 3
1221036-01 : اقتصادخرد
1221032-01 : اقتصادکلان
آمارواحتمالات
1218264-01 : امور مسافرت و صدور بلیط
باستان شناسی ایران
1239005-01 : برنامه ریزی توسعه جهانگردی
1218021-01 : برنامه ریزی وسرپرستی گشتهای جهانگردی
پروژه
پول وارزوبانکداری
1229001-01 : تاریخ فرهنگ ایران 1
1229002-01 : تاریخ فرهنگ ایران 2
تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران
توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
1216126-01 : جغرافیای جهانگردی ایران
1216125-01 : جغرافیای جهانگردی عمومی
1214038-01 : حسابداری صنعتی
1214077-01 : حسابرسی
1111014-01 : ریاضیات پایه ومقدمات آمار1
1111015-01 : ریاضیات پایه ومقدمات آمار2
زبان انگلیسی 1
1212015-01 : زبان انگلیسی 2
زبان انگلیسی تخصصی 1
زبان تخصصی اقتصادومدیریت
1212016-01 : زبان دوم 1
1218262-01 : زبان دوم 2
شناخت روحیات ملل
1226003-01 : شناخت صنایع دستی ایران
شناخت صنعت جهانگردی
1239001-01 : فرهنگ عامه
فن راهنمایی
1218005-01 : گذراندن اوقات فراغت
مالیه عمومی (اقتصادبخش عمومی )
مبانی روش تحقیق
مبانی واصول سازمان ومدیریت
مدیریت بازار یابی و تبلیغات جهانگردی
1218123-01 : مدیریت رفتارسازمانی
مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی
نقشه خوانی و آشنایی با نقشه
1226001-01 : هنرومعماری ایران 1
هنرومعماری ایران 2