دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
جهت اطلاع دقیق از برنامه کلاسی بعلت تغییر سرفصل دروس خواهشمند است هر دو رشته حقوق 95 به بعد و حقوق 94 و قبل را مشاهده بفرمایید.
قابل توجه دانشجویان شیمی
کلاسهای آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و 2 همزمان تشکیل خواهد شد لطفا به برنامه آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و خانم علیاری مسئول آزمایشگاه مراجعه فرمائید.
قابل توجه کلیه دانشجویان
کلیه کلاسهای حاج اقا دکتر مهدی فر از تاریخ 96/8/8 لغایت 96/8/15 برگزار نخواهد شد جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
1
2
3
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#مدیریت دولتی (چندبخشی ) چاپ
1214017-01 : اصول حسابداری 1
1214045-01 : اصول حسابداری 2
1214076-01 : اصول حسابداری 3
1221036-01 : اقتصادخرد
1221032-01 : اقتصادکلان
1117089-01 : آمارواحتمالات
1117010-01 : آماروکاربردآن درمدیریت 2
1234006-01 : پروژه
1234006-02 : پروژه
1214071-01 : پول وارزوبانکداری
1218257-01 : تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم
1234002-01 : تحقیق درعملیات
1218040-01 : تصمیم گیری وتعیین خطمشی دولتی
1221028-01 : توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
1218260-01 : حسابداری دولتی
1214038-01 : حسابداری صنعتی
1214077-01 : حسابرسی
1223006-01 : حقوق اداری
1218039-01 : روابط کاردرسازمان
1111014-01 : ریاضیات پایه ومقدمات آمار1
1111015-01 : ریاضیات پایه ومقدمات آمار2
1234031-01 : زبان تخصصی 1
1234032-01 : زبان تخصصی 2
1218261-01 : زبان تخصصی 3
1212174-01 : زبان تخصصی اقتصادومدیریت
1218041-01 : سازماندهی واصلاح تشکیلات وروشها
1234008-01 : سیراندیشه های سیاسی وتحول نهادهای اداری
1234003-01 : سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
1214006-01 : فراگردتنظیم وکنترل بودجه
1218808-01 : کارآفرینی
1234007-01 : کارورزی
1218259-01 : کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت
1221034-01 : مالیه عمومی (اقتصادبخش عمومی )
1218043-01 : مباحث ویژه درمدیریت دولتی
1221035-01 : مبانی روش تحقیق
1218027-01 : مبانی مدیریت دولتی 1
1218030-01 : مبانی مدیریت دولتی 2
1221033-01 : مبانی واصول سازمان ومدیریت
1218042-01 : مدیریت تحول سازمانی
1218044-01 : مدیریت تطبیقی
1222065-01 : مدیریت تعاونیها
1218123-01 : مدیریت رفتارسازمانی
1234004-01 : مدیریت شهرداریهای زمانهای محلی
1218034-01 : مدیریت منابع انسانی