دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
جهت اطلاع دقیق از برنامه کلاسی بعلت تغییر سرفصل دروس خواهشمند است هر دو رشته حقوق 95 به بعد و حقوق 94 و قبل را مشاهده بفرمایید.
قابل توجه دانشجویان شیمی
کلاسهای آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و 2 همزمان تشکیل خواهد شد لطفا به برنامه آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و خانم علیاری مسئول آزمایشگاه مراجعه فرمائید.
قابل توجه کلیه دانشجویان
کلیه کلاسهای حاج اقا دکتر مهدی فر از تاریخ 96/8/8 لغایت 96/8/15 برگزار نخواهد شد جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
1
2
3
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#زبان و ادبیات فارسی 91 و قبل از آن چاپ
1213042-01 : ادبیات معاصر1نظم
1213048-01 : ادبیات معاصر2نثر
1212411-01 : آشنایی با زبان ترکمنی
1213055-01 : آشنایی باعلوم قرآنی
1213054-01 : انواع ادبی
1213008-01 : آیین نگارش وویرایش 1
1213014-01 : آیین نگارش وویرایش 2
1213038-01 : بدیع
1213040-01 : تاثیرقرآن وحدیث درادب فارسی
1213013-01 : تاریخ ادبیات 1
1213032-01 : تاریخ ادبیات 2
1213041-01 : تاریخ ادبیات 3
1213021-01 : تاریخ زبان فارسی
1213015-01 : دستورزبان فارسی 1
1213026-01 : دستورزبان فارسی 2
1213030-01 : زبان خارجه تخصصی 1
1213034-01 : زبان خارجه تخصصی 2
1213046-01 : سبک شناسی 1نظم
1213049-01 : سبک شناسی 2نثر
1213059-01 : عروض وقافیه
1213002-01 : قرائت عربی 1
1213007-01 : قرائت عربی 2
1213012-01 : قرائت عربی 3
1213019-01 : قرائت عربی 4
1213025-01 : قرائت عربی 5
1213001-01 : قواعدعربی 1
1213006-01 : قواعدعربی 2
1213011-01 : قواعدعربی 3
1213020-01 : قواعدعربی 4
1218808-01 : کارآفرینی
1213039-01 : مبانی عرفان وتصوف
1213047-01 : متون تفسیری فارسی
1213022-01 : مرجع شناسی وروش تحقیق
1213033-01 : معانی وبیان 1
1213056-01 : معانی وبیان 2
1213053-01 : مقدمات زبان شناسی
1213005-01 : نثر1تاریخ بیهقی
1213010-01 : نثر2بخش 1سیاستنامه وقابوسنامه
1213018-01 : نثر2بخش 2کشف الاسرار
1213029-01 : نثر3بخش 1کلیله ودمنه 1
1213037-01 : نثر3بخش 2کلیله ودمنه 2وچهارمقاله نظامی عروضی
1213045-01 : نثر3بخش 3گلستان سعدی
1213052-01 : نثر4مرصادالعباد
1213003-01 : نظم 1بخش 1رودکی ومنوچهری
1213004-01 : نظم 1بخش 2فرخی وکسایی
1213009-01 : نظم 2بخش 1رستم وسهراب
1213016-01 : نظم 2بخش 2رستم واسفندیار
1213017-01 : نظم 2بخش 3سی قصیده ازناصرخسرو
1213023-01 : نظم 3بخش 1خاقانی
1213024-01 : نظم 3بخش 2مسعودسعد
1213027-01 : نظم 3بخش 3نظامی
1213028-01 : نظم 4بخش 1مثنوی مولوی 1
1213035-01 : نظم 4بخش 2مثنوی 2
1213036-01 : نظم 4بخش 3منطق الطیرعطار
1213044-01 : نظم 4بخش 4حدیقه سنایی
1213043-01 : نظم 5بخش 1بوستان سعدی
1213050-01 : نظم 5بخش 2غزلیات وقصایدسعدی
1213051-01 : نظم 5بخش 3حافظ1
1213057-01 : نظم 5بخش 4حافظ2
1213058-01 : نظم 5بخش 5صائب
1213031-01 : نقدادبی