دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#حقوق- ورودی 94 و قبل چاپ
1223060-01 : ادله اثبات دعوی
اصول فقه 1
1220290-01 : اصول فقه 2
آیات الاحکام
1223043-01 : آیین دادرسی کیفری 1
1223049-01 : آیین دادرسی کیفری 2
1223026-01 : آیین دادرسی مدنی 1
1223042-01 : آیین دادرسی مدنی 2
1223053-01 : آیین دادرسی مدنی 3
بزهکاری اطفال 1
پزشکی قانونی
1223033-01 : جرم شناسی
حقوق اداری 1
1223035-01 : حقوق اداری 2
حقوق اساسی 1
حقوق اساسی 2
1223186-01 : حقوق بشر در اسلام
1223063-01 : حقوق بیمه
1223044-01 : حقوق بین الملل خصوصی 1
1223052-01 : حقوق بین الملل خصوصی 2
حقوق بین الملل عمومی 1
حقوق بین الملل عمومی 2
حقوق تجارت 1اشخاص
حقوق تجارت 2
حقوق تجارت 3
حقوق تجارت 4
1223062-01 : حقوق تطبیقی
1223051-01 : حقوق ثبت
حقوق جزای اختصاصی 1
حقوق جزای اختصاصی 2
حقوق جزای اختصاصی 3
حقوق جزای بین الملل ایران
حقوق جزای عمومی 1
1223024-01 : حقوق جزای عمومی 2
1223028-01 : حقوق جزای عمومی 3
1223055-01 : حقوق سازمانهای بین الملل
1223045-01 : حقوق کار
حقوق مدنی 1اشخاص وحمایت ازمحجورین
حقوق مدنی 2اموال ومالکیت
1223032-01 : حقوق مدنی 3کلیات قراردادها
1223039-01 : حقوق مدنی 4الزامات خارج ازقراردادها
حقوق مدنی 5خانواده
1223047-01 : حقوق مدنی 6عقودمعین قسمت (الف )
1223054-01 : حقوق مدنی 7عقودمعین قسمت (ب )
حقوق مدنی 8شفعه ووصیت وارث
رویه قضایی
عربی
قواعدفقه 1
قواعدفقه 2
کارتحقیقی 1
کارتحقیقی 1
کارتحقیقی 2
کارتحقیقی 2
1223038-01 : کیفرشناسی
مالیه عمومی
مبانی جامعه شناسی
مبانی علم اقتصاد
متون حقوقی 1به زبان خارجه
متون حقوقی 2زبان خارجی تخصصی
متون فقه 1
متون فقه 2
متون فقه 3
متون فقه 4
مقدمه علم حقوق