دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
جهت اطلاع دقیق از برنامه کلاسی بعلت تغییر سرفصل دروس خواهشمند است هر دو رشته حقوق 95 به بعد و حقوق 94 و قبل را مشاهده بفرمایید.
قابل توجه دانشجویان شیمی
کلاسهای آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و 2 همزمان تشکیل خواهد شد لطفا به برنامه آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و خانم علیاری مسئول آزمایشگاه مراجعه فرمائید.
قابل توجه کلیه دانشجویان
کلیه کلاسهای حاج اقا دکتر مهدی فر از تاریخ 96/8/8 لغایت 96/8/15 برگزار نخواهد شد جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
1
2
3
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#حقوق- ورودی 94 و قبل چاپ
1223060-01 : ادله اثبات دعوی
1220287-01 : اصول فقه 1
1220290-01 : اصول فقه 2
1220294-01 : آیات الاحکام
1223043-01 : آیین دادرسی کیفری 1
1223049-01 : آیین دادرسی کیفری 2
1223026-01 : آیین دادرسی مدنی 1
1223042-01 : آیین دادرسی مدنی 2
1223053-01 : آیین دادرسی مدنی 3
1217149-01 : بزهکاری اطفال 1
1223048-01 : پزشکی قانونی
1223033-01 : جرم شناسی
1223031-01 : حقوق اداری 1
1223035-01 : حقوق اداری 2
1223022-01 : حقوق اساسی 1
1223030-01 : حقوق اساسی 2
1223186-01 : حقوق بشر در اسلام
1223063-01 : حقوق بیمه
1223044-01 : حقوق بین الملل خصوصی 1
1223052-01 : حقوق بین الملل خصوصی 2
1223025-01 : حقوق بین الملل عمومی 1
1223037-01 : حقوق بین الملل عمومی 2
1223029-01 : حقوق تجارت 1اشخاص
1223040-01 : حقوق تجارت 2
1223056-01 : حقوق تجارت 3
1223061-01 : حقوق تجارت 4
1223062-01 : حقوق تطبیقی
1223051-01 : حقوق ثبت
1223034-01 : حقوق جزای اختصاصی 1
1223036-01 : حقوق جزای اختصاصی 2
1223050-01 : حقوق جزای اختصاصی 3
1223180-01 : حقوق جزای بین الملل ایران
1223021-01 : حقوق جزای عمومی 1
1223024-01 : حقوق جزای عمومی 2
1223028-01 : حقوق جزای عمومی 3
1223055-01 : حقوق سازمانهای بین الملل
1223045-01 : حقوق کار
1223023-01 : حقوق مدنی 1اشخاص وحمایت ازمحجورین
1223027-01 : حقوق مدنی 2اموال ومالکیت
1223032-01 : حقوق مدنی 3کلیات قراردادها
1223039-01 : حقوق مدنی 4الزامات خارج ازقراردادها
1223041-01 : حقوق مدنی 5خانواده
1223047-01 : حقوق مدنی 6عقودمعین قسمت (الف )
1223054-01 : حقوق مدنی 7عقودمعین قسمت (ب )
1223059-01 : حقوق مدنی 8شفعه ووصیت وارث
1223057-01 : رویه قضایی
1220286-01 : عربی
1220293-01 : قواعدفقه 1
1220295-01 : قواعدفقه 2
1218808-01 : کارآفرینی
1223046-01 : کارتحقیقی 1
1223046-02 : کارتحقیقی 1
1223058-01 : کارتحقیقی 2
1223058-02 : کارتحقیقی 2
1223038-01 : کیفرشناسی
1221038-01 : مالیه عمومی
1222078-01 : مبانی جامعه شناسی
1221037-01 : مبانی علم اقتصاد
1212177-01 : متون حقوقی 1به زبان خارجه
1212178-01 : متون حقوقی 2زبان خارجی تخصصی
1220288-01 : متون فقه 1
1220289-01 : متون فقه 2
1220291-01 : متون فقه 3
1220292-01 : متون فقه 4
1223020-01 : مقدمه علم حقوق