دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#تربیت بدنی وعلوم ورزشی (برادران ) 86 به بعد چاپ
اردوهای تربیتی
1215033-01 : آسیب شناسی ورزشی
1115014-01 : آشنایی باکامپیوتر
1211265-01 : اصول وفنون مشاوره وراهنمایی
1215021-01 : اصول ومبانی تربیت بدنی
1215001-01 : آمادگی جسمانی 1
1215003-01 : آناتومی انسانی
1215014-01 : بدمینتون 1-عملی
1215024-01 : بسکتبال 1-عملی
1215035-01 : بسکتبال 2-عملی
1215055-01 : بهداشت ورزشی
پروژه
1215032-01 : تاریخ تربیت بدنی
1215037-01 : تربیت بدنی درمدارس
تربیت بدنی وورزش معلولین
1215056-01 : تغذیه ورزشی
تنیس روی میز1-عملی
1215011-01 : حرکات اصلاحی
1215046-01 : حرکت درمانی
1215008-01 : حرکت شناسی ورزشی
1215044-01 : حقوق ورزشی
1215010-01 : دوومیدانی 1-عملی
1215013-01 : دوومیدانی 2-عملی
1215012-01 : رشدوتکامل حرکتی
1111017-01 : ریاضیات پایه ومقدمات آمار
1215052-01 : زبان تخصصی 1
1112004-01 : زیست شناسی
1215028-01 : ژیمناستیک 1-عملی
1215034-01 : ژیمناستیک 2-عملی
1211115-01 : سنجش واندازه گیری درتربیت بدنی
سنجش واندازه گیری کاربردی
1215023-01 : شنا1-عملی
1215031-01 : شنا2-عملی
شنا2-عملی
1114001-01 : شیمی
علم تمرین 1
علم تمرین 2
1215017-01 : فوتبال 1-عملی -برادران
1215039-01 : فوتبال 2-عملی -برادران
1113001-01 : فیزیک
1215002-01 : فیزیولوژی انسانی
1215015-01 : فیزیولوژی ورزشی 1
1215026-01 : فیزیولوژی ورزشی 2
1215051-01 : فیزیولوژی ورزشی 3
1215029-01 : کشتی 1-عملی -برادران
1215041-01 : کشتی 2-عملی -برادران
1215027-01 : کمکهای اولیه
1215022-01 : مبانی روانی واجتماعی تربیت بدنی
متون خارجی تخصصی 2
1215053-01 : مدیریت تاسیسات ورزشی
1215025-01 : مدیریت سازمانهای ورزشی
1215038-01 : مدیریت وطرزاجرای مسابقات
مقدمات بیومکانیک ورزشی
مقدمات روش تحقیق
1215019-01 : هندبال 1-عملی
1215006-01 : والیبال 1_عملی
1215009-01 : والیبال 2-عملی
1215016-01 : یادگیری حرکتی