دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
جهت اطلاع دقیق از برنامه کلاسی بعلت تغییر سرفصل دروس خواهشمند است هر دو رشته حقوق 95 به بعد و حقوق 94 و قبل را مشاهده بفرمایید.
قابل توجه دانشجویان شیمی
کلاسهای آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و 2 همزمان تشکیل خواهد شد لطفا به برنامه آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و خانم علیاری مسئول آزمایشگاه مراجعه فرمائید.
قابل توجه کلیه دانشجویان
کلیه کلاسهای حاج اقا دکتر مهدی فر از تاریخ 96/8/8 لغایت 96/8/15 برگزار نخواهد شد جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
1
2
3
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 89 بعد چاپ
1216414-01 : آب و هوای ایران
1212411-01 : آشنایی با زبان ترکمنی
1216418-01 : اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی
1216408-01 : اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای
1216403-01 : اصول وروش های آمایش سرزمین
1216424-01 : اقتصاد روستایی ایران
1117146-01 : آمار و احتمالات
1216428-01 : برنامه ریزی روستایی در ایران
1216433-01 : برنامه ریزی روستایی در نواحی مرزی و ویژه
1216431-01 : برنامه ریزی سازماندهی زیست بوم های عشایری
1216429-01 : برنامه ریزی و طراحی کالبدی روستا
1216435-01 : پروژه
1216422-01 : توسعه پایدار روستایی
1216425-01 : جایگاه روستادر مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای
1216411-01 : جغرافیای اقتصادی ایران
1216413-01 : جغرافیای جمعیت ایران
1216406-01 : جغرافیای خاک ها
1216404-01 : جغرافیای روستایی ایران
1216420-01 : جغرافیای سیاسی ایران
1216410-01 : جغرافیای شهری ایران
1216419-01 : روابط متقابل شهر و روستا
1216417-01 : روش تحقیق در مطالعات روستایی
1216392-01 : روش تحقیق(نظری)
1216421-01 : روش های تحلیل جمعیت
1111300-01 : ریاضیات مقدماتی
1216405-01 : زبان تخصصی(جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)
1216383-01 : زمین در فضا
1216426-01 : ژئوموفولوزی ایران
1216399-01 : سیاست وفضا
1216423-01 : شهر نشینی و دگرگونی در نواحی روستایی
1216384-01 : فلسفه و سیر تکوین جغرافیا
1511017-01 : فناوری اطلاعاتIT
1218808-01 : کارآفرینی
1216430-01 : کاربردGISدر برنامه ریزی روستایی
1216400-01 : کارتو گرافی و تهیه نقشه های موضوعی
1216434-01 : کارگاه برنامه ریزی روستایی
1216416-01 : گردشگری روستایی
1216380-01 : مبانی آب و هوا شناسی1
1216401-01 : مبانی آب و هواشناسی 2
1216394-01 : مبانی جغرافیای اقتصادی
1216382-01 : مبانی جغرافیای جمعیت
1216378-01 : مبانی جغرافیای روستایی
1216407-01 : مبانی جغرافیای سیاسی
1216389-01 : مبانی جغرافیای شهری
1216388-01 : مبانی جغرافیای فرهنگی
1216390-01 : مبانی جغرافیای گردشگری
1216379-01 : مبانی زمین شناسی
1216395-01 : مبانی ژئومورفولوژی
1216391-01 : مبانی سنجش از دور
1216402-01 : مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS
1216381-01 : مبانی محیط زیست
1216393-01 : مبانی هیدرولوژی
1216412-01 : مخاطرات انسانی
1216409-01 : مخاطرات طبیعی
1216432-01 : مدیریت بحران در نواحی روستایی
1216427-01 : مدیریت روستایی
1216415-01 : مطالعات منطقه ای(خلیج فارس)
1216396-01 : نقشه برداری
1216385-01 : نقشه خوانی