دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
جهت اطلاع دقیق از برنامه کلاسی بعلت تغییر سرفصل دروس خواهشمند است هر دو رشته حقوق 95 به بعد و حقوق 94 و قبل را مشاهده بفرمایید.
قابل توجه دانشجویان شیمی
کلاسهای آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و 2 همزمان تشکیل خواهد شد لطفا به برنامه آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و خانم علیاری مسئول آزمایشگاه مراجعه فرمائید.
قابل توجه کلیه دانشجویان
کلیه کلاسهای حاج اقا دکتر مهدی فر از تاریخ 96/8/8 لغایت 96/8/15 برگزار نخواهد شد جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
1
2
3
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#جغرافیای انسانی (روستایی ) چاپ
1216059-01 : آب وهوای ایران
1216052-01 : آب وهوای کره زمین
1212411-01 : آشنایی با زبان ترکمنی
1216046-01 : اصول سنجش ازدور
1216093-01 : اصول علم اقتصاد
1216080-01 : اصول وروشهای برنامه ریزی روستایی
1216055-01 : اصول وروشهای برنامه ریزی ناحیه ای
1216079-01 : اقتصادروستایی
1216083-01 : اقتصادکوچ نشینان ایران
1117002-01 : آمار و احتمالات 1
1117003-01 : آمارواحتمالات 2کاربردآماردرجغرافیا
1216084-01 : برنامه ریزی روستایی درایران
1216087-01 : برنامه ریزی شهری درایران
1216056-01 : تاریخ علم جغرافیا
1216074-01 : جغرافیاوصنعت توریسم
1216047-01 : جغرافیای آبها
1216071-01 : جغرافیای اقتصادی ایران 1کشاورزی
1216078-01 : جغرافیای اقتصادی ایران 2صنعت 000
1216072-01 : جغرافیای جمعیت ایران
1216065-01 : جغرافیای خاکها
1216077-01 : جغرافیای روستایی ایران
1216070-01 : جغرافیای زیستی
1216050-01 : جغرافیای سیاسی
1216068-01 : جغرافیای شهری ایران
1216063-01 : جغرافیای قاره ها
1216076-01 : جغرافیای کوچ نشینی
1216119-01 : درآمدی برسیستم اطلاعاتی جغرافیایی جی آی اس
1216085-01 : روابطمتقابل شهروروستاباتاکیدبرایران
1216054-01 : روش تحقیق (نظری وعملی )
1222061-01 : روشهای تحلیل جمعیت
1111002-01 : ریاضیات 1
1111003-01 : ریاضیات 2
1216041-01 : زمین درفضا
1116002-01 : زمین شناسی ایران
1116001-01 : زمین شناسی برای جغرافیا
1216067-01 : ژئومورفولوژی ایران
1216044-01 : فلسفه جغرافیاوجغرافیای کاربردی
1218808-01 : کارآفرینی
1216081-01 : کاربردجغرافیای طبیعی دربرنامه ریزی شهری وروستایی 0
1216051-01 : کاربردعکس های هوائی وماهواره ای درجغرافیا
1216118-01 : کارتوگرافی (نقشه کشی )
1216086-01 : کارگاه برنامه ریزی روستایی (روش تهیه و000)
1216096-01 : کامپیوتردرجغرافیا
1216049-01 : مبانی اقلیم شناسی
1216058-01 : مبانی جغرافیای اقتصادی 1کشاورزی
1216061-01 : مبانی جغرافیای اقتصادی 2صنعت حمل ونقل وانر
1216062-01 : مبانی جغرافیای جمعیت
1216064-01 : مبانی جغرافیای روستایی
1216057-01 : مبانی جغرافیای شهری
1216053-01 : مبانی ژئومورفولوژی 1ساختمانی
1216060-01 : مبانی ژئومورفولوژی 2دینامیک
1212006-01 : متون جغرافیای انسانی به زبان خارجه 1
1212007-01 : متون جغرافیای انسانی به زبان خارجه 2
1216075-01 : منابع وماخذجغرافیای ایران
1216082-01 : منابع ومسائل آب در ایران
1216048-01 : نقشه برداری (نظری وعملی )
1216042-01 : نقشه خوانی
1216069-01 : ویژگیهای جغرافیای کشورهای توسعه یافته
1216073-01 : ویژگیهای جغرافیایی کشورهای اسلامی