دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی ) چاپ
1222051-01 : اصول آموزش وترویج تعاونی
1214001-01 : اصول حسابداری
1221001-01 : اصول علم اقتصاد
1222004-01 : اصول علم سیاست
1222044-01 : اصول واندیشه های تعاونی
1221002-01 : اقتصادخردوکلان
1222019-01 : آماردرعلوم اجتماعی
1117001-01 : آمارمقدماتی
1222050-01 : امورمالی تعاونیها
1222046-01 : انواع وکارکردتعاونیها
1222036-01 : بررسی مسائل اجتماعی ایران
1222009-01 : تاریخ تفکراجتماعی دراسلام
1222015-01 : تامین ورفاه اجتماعی
1222018-01 : تغییرات اجتماعی
1222037-01 : جامعه شناسی انقلاب
1222034-01 : جامعه شناسی جنگ ونیروهای نظامی
1222032-01 : جامعه شناسی درادبیات فارسی
1222029-01 : جامعه شناسی روستایی
1222031-01 : جامعه شناسی سازمانها
1222033-01 : جامعه شناسی سیاسی
1222022-01 : جامعه شناسی قشرهاونابرابریهای اجتماعی
1223002-01 : حقوق تجارت
1223003-01 : حقوق تعاون (تهیه اساسنامه وآیین نامه )
1217002-01 : روانشناسی اجتماعی
1222025-01 : روش تحقیق عملی
1222021-01 : روش تحقیق نظری
1222016-01 : روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت
1111001-01 : ریاضیات پایه
1212001-01 : زبان تخصصی -مطالعه متون علوم اجتماعی 1
1212002-01 : زبان تخصصی -مطالعه متون علوم اجتماعی 2
1222047-01 : زمینه های وشیوه های همیاری درجوامع شهری و روستایی
1222049-01 : سازماندهی ومدیریت درتعاونیها
1222052-01 : سمینارمسائل تعاونی
1222045-01 : سیرتحول تعاونی درایران وجهان
1222048-01 : کارورزی 1
1222053-01 : کارورزی 2
1223001-01 : کلیات حقوق
1222024-01 : مبانی تاریخ اجتماعی ایران
1222003-01 : مبانی تعاون
1222001-01 : مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 1
1222002-01 : مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 2
1222007-01 : مبانی جمعیت شناسی
1217001-01 : مبانی روانشناسی -مفاهیم اساسی
1211001-01 : مبانی فلسفه 1
1222005-01 : مبانی مردم شناسی
1222008-01 : نظریه های جامعه شناسی 1
1222013-01 : نظریه های جامعه شناسی 2