دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#مدیریت صنعتی (چندبخشی ) چاپ
1214017-01 : اصول حسابداری 1
اصول حسابداری 2
اصول حسابداری 3
1221036-01 : اقتصادخرد
1221032-01 : اقتصادکلان
1117089-01 : آمارواحتمالات
بازار یابی و مدیریت بازار
بازاریابی بین الملل
بررسی اقتصادی طرحی صنعتی
بهره وری وتجزیه وتحلیل دربخش صنعت
پروژه
پول وارزوبانکداری
تحقیق در عملیات
تصمیم گیری وتعیین خطمشی صنعتی
توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
حسابداری صنعتی
حسابرسی
حقوق اساسی
روابط صنعتی
ریاضیات پایه ومقدمات آمار1
ریاضیات پایه ومقدمات آمار2
زبان تخصصی اقتصادومدیریت
زبان تخصصی مدیریت صنعتی
سیستم های خرید انبارداری و توزیع
طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری
فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها
کار سنجی
کاربردآماردرمدیریت صنعتی
کارورزی
کنترل پروژه
کنترل کیفیت آماری
مالیه عمومی (اقتصادبخش عمومی )
مبانی روش تحقیق
مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن
مبانی مدیریت صنعتی
مبانی واصول سازمان ومدیریت
مدیریت تولید
مدیریت رفتارسازمانی
1238009-01 : مدیریت مالی
مدیریت منابع انسانی