دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی (چند بخشی) چاپ
اختلالات یادگیری
ارزشیابی شخصیت
آسیب شناسی اجتماعی
1217060-01 : آسیب شناسی روانی 1
آسیب شناسی روانی 2
1211005-01 : اصول وفنون راهنمایی ومشاوره خانواده
آماراستنباطی
آمارتوصیفی
انگیزش وهیجان
بهداشت روانی
پروژه (پژوهشهای عملی وانفرادی )
پروژه (پژوهشهای عملی وانفرادی )
پروژه (پژوهشهای عملی وانفرادی )
تاریخچه ومکاتب روانشناسی
تفکر و زبان
روا نشناسی هوش و سنجش آن
روان سنجی
روانشناسی اجتماعی
روانشناسی احساس وادراک
روانشناسی اعتیاد
روانشناسی بازی (روانشناسی )
روانشناسی پویایی گروه
روانشناسی تجربی
روانشناسی تربیتی
روانشناسی جنایی
روانشناسی رشد1
1217042-01 : روانشناسی رشد2(روانشناسی )
روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم )
1217056-01 : روانشناسی عمومی 1
روانشناسی عمومی 2
روانشناسی فیزیولوژیک
روانشناسی مرضی کودک
روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
روانشناسی یادگیری
1217053-01 : روش های تغییرواصلاح رفتار
1211007-01 : روشهاوفنون تدریس
زبان تخصصی روانشناسی 2
سمیناردرمسائل روانشناسی عمومی (عملی )
علم النفس ازدیدگاه دانشمندان اسلامی
1211006-01 : فلسفه آموزش وپرورش
فیزیولوژی اعصاب وغدد
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی
کاربردآزمونهای روانی
1211009-01 : کلیات فلسفه
1222062-01 : مبانی جامعه شناسی
مبانی واصول راهنمایی ومشاوره
متون زبان تخصصی روانشناسی وعلوم تربیتی
مقدمات روانشناسی سلامت
مقدمات روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی
مقدمات نوروپسیکولوژی
نظریه های مشاوره وروان درمانی