دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
جهت اطلاع دقیق از برنامه کلاسی بعلت تغییر سرفصل دروس خواهشمند است هر دو رشته حقوق 95 به بعد و حقوق 94 و قبل را مشاهده بفرمایید.
قابل توجه دانشجویان شیمی
کلاسهای آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و 2 همزمان تشکیل خواهد شد لطفا به برنامه آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و خانم علیاری مسئول آزمایشگاه مراجعه فرمائید.
قابل توجه کلیه دانشجویان
کلیه کلاسهای حاج اقا دکتر مهدی فر از تاریخ 96/8/8 لغایت 96/8/15 برگزار نخواهد شد جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
1
2
3
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی (چند بخشی) چاپ
1217035-01 : اختلالات یادگیری
1217037-01 : ارزشیابی شخصیت
1222063-01 : آسیب شناسی اجتماعی
1217060-01 : آسیب شناسی روانی 1
1217061-01 : آسیب شناسی روانی 2
1212411-01 : آشنایی با زبان ترکمنی
1211005-01 : اصول وفنون راهنمایی ومشاوره خانواده
1117005-01 : آماراستنباطی
1117004-01 : آمارتوصیفی
1217057-01 : انگیزش وهیجان
1217185-01 : بهداشت روانی
1217069-01 : پروژه (پژوهشهای عملی وانفرادی )
1217069-02 : پروژه (پژوهشهای عملی وانفرادی )
1217069-03 : پروژه (پژوهشهای عملی وانفرادی )
1217018-01 : تاریخچه ومکاتب روانشناسی
1217062-01 : تفکر و زبان
1217184-01 : روا نشناسی هوش و سنجش آن
1211367-01 : روان سنجی
1217105-01 : روانشناسی اجتماعی
1217020-01 : روانشناسی احساس وادراک
1217064-01 : روانشناسی اعتیاد
1217041-01 : روانشناسی بازی (روانشناسی )
1217052-01 : روانشناسی پویایی گروه
1217025-01 : روانشناسی تجربی
1211365-01 : روانشناسی تربیتی
1217181-01 : روانشناسی جنایی
1217046-01 : روانشناسی رشد1
1217042-01 : روانشناسی رشد2(روانشناسی )
1211407-01 : روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم )
1217056-01 : روانشناسی عمومی 1
1217006-01 : روانشناسی عمومی 2
1217066-01 : روانشناسی فیزیولوژیک
1217187-01 : روانشناسی مرضی کودک
1217051-01 : روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
1217186-01 : روانشناسی یادگیری
1217053-01 : روش های تغییرواصلاح رفتار
1211007-01 : روشهاوفنون تدریس
1212021-01 : زبان تخصصی روانشناسی 2
1217040-01 : سمیناردرمسائل روانشناسی عمومی (عملی )
1217012-01 : علم النفس ازدیدگاه دانشمندان اسلامی
1211006-01 : فلسفه آموزش وپرورش
1112002-01 : فیزیولوژی اعصاب وغدد
1218808-01 : کارآفرینی
1217182-01 : کاربرد کامپیوتر در روانشناسی
1211004-01 : کاربردآزمونهای روانی
1211009-01 : کلیات فلسفه
1222062-01 : مبانی جامعه شناسی
1217055-01 : مبانی واصول راهنمایی ومشاوره
1217049-01 : متون زبان تخصصی روانشناسی وعلوم تربیتی
1217044-01 : مقدمات روانشناسی سلامت
1211366-01 : مقدمات روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی
1217038-01 : مقدمات نوروپسیکولوژی
1217067-01 : نظریه های مشاوره وروان درمانی