دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
جهت اطلاع دقیق از برنامه کلاسی بعلت تغییر سرفصل دروس خواهشمند است هر دو رشته حقوق 95 به بعد و حقوق 94 و قبل را مشاهده بفرمایید.
قابل توجه دانشجویان شیمی
کلاسهای آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و 2 همزمان تشکیل خواهد شد لطفا به برنامه آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و خانم علیاری مسئول آزمایشگاه مراجعه فرمائید.
قابل توجه کلیه دانشجویان
کلیه کلاسهای حاج اقا دکتر مهدی فر از تاریخ 96/8/8 لغایت 96/8/15 برگزار نخواهد شد جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
1
2
3
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی (چند بخشی) چاپ
1217035-01 : اختلالات یادگیری
1212411-01 : آشنایی با زبان ترکمنی
1211355-01 : اصول برنامه ریزی آموزشی
1211040-01 : اصول برنامه ریزی درسی
1211005-01 : اصول وفنون راهنمایی ومشاوره خانواده
1211008-01 : اصول ومبانی آموزش وپرورش
1117005-01 : آماراستنباطی
1117004-01 : آمارتوصیفی
1211010-01 : آموزش بزرگسالان
1211044-01 : آموزش وپرورش تطبیقی
1211052-01 : برنامه ریزی آموزش فنی -حرفه ای
1211054-01 : پروژه کارعملی
1211054-01 : پروژه کارعملی
1211054-02 : پروژه کارعملی
1211054-03 : پروژه کارعملی
1211023-01 : تاریخ آموزش وپرورش دراسلام وایران
1211045-01 : جامعه شناسی آموزش وپرورش
1211048-01 : درآمدی برنقش ادبیات درمدارس
1211053-01 : درآمدی برنقش هنردرمدارس
1211367-01 : روان سنجی
1217105-01 : روانشناسی اجتماعی
1217052-01 : روانشناسی پویایی گروه
1211365-01 : روانشناسی تربیتی
1217046-01 : روانشناسی رشد1
1211407-01 : روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم )
1217056-01 : روانشناسی عمومی 1
1217006-01 : روانشناسی عمومی 2
1217051-01 : روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
1217186-01 : روانشناسی یادگیری
1211051-01 : روش تحقیق درعلوم تربیتی
1217053-01 : روش های تغییرواصلاح رفتار
1211007-01 : روشهاوفنون تدریس
1211357-01 : روشهای ارزشیابی آموزشی
1212020-01 : زبان تخصصی برنامه ریزی درسی
1211006-01 : فلسفه آموزش وپرورش
1211042-01 : فناوری آموزشی
1218808-01 : کارآفرینی
1218808-02 : کارآفرینی
1211049-01 : کارآموزی 1
1211354-01 : کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی
1211004-01 : کاربردآزمونهای روانی
1211055-01 : کارورزی 2
1211009-01 : کلیات فلسفه
1211358-01 : مبانی امور مالی و تنظیم بودجه
1217055-01 : مبانی واصول راهنمایی ومشاوره
1217049-01 : متون زبان تخصصی روانشناسی وعلوم تربیتی
1211037-01 : مدیریت اسلامی
1211043-01 : مدیریت آموزشی
1211046-01 : مدیریت کتابخانه
1211050-01 : مدیریت کلاس
1211047-01 : مسائل آموزش وپرورش ایران
1211022-01 : مقدمات برنامه ریزی آموزشی ودرسی
1211011-01 : مقدمات تکنولوژی آموزشی
1211366-01 : مقدمات روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی
1211356-01 : نظارت و راهنمایی تعلیماتی