دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
جهت اطلاع دقیق از برنامه کلاسی بعلت تغییر سرفصل دروس خواهشمند است هر دو رشته حقوق 95 به بعد و حقوق 94 و قبل را مشاهده بفرمایید.
قابل توجه دانشجویان شیمی
کلاسهای آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و 2 همزمان تشکیل خواهد شد لطفا به برنامه آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و خانم علیاری مسئول آزمایشگاه مراجعه فرمائید.
قابل توجه کلیه دانشجویان
کلیه کلاسهای حاج اقا دکتر مهدی فر از تاریخ 96/8/8 لغایت 96/8/15 برگزار نخواهد شد جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
1
2
3
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#زبان و ادبیات فارسی 92 و بعد از آن چاپ
1213273-01 : ادبیات عامیانه
1213298-01 : ادبیات کودک و نوجوان
1212411-01 : آشنایی با زبان ترکمنی
1213055-01 : آشنایی باعلوم قرآنی
1213262-01 : آیین نگارش و ویرایش
1213264-01 : بلاغت 1 (معانی)
1213266-01 : بلاغت 2 (بدیع و بیان)
1213289-01 : تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی
1213271-01 : تاریخ ادبیات فارسی 1 (پیش از اسلام تا آغاز دوره سلجوقیان)
1213279-01 : تاریخ ادبیات فارسی 2 ( ازآغاز دوره سلجوقیان تا دوره مغول)
1213290-01 : تاریخ ادبیات فارسی 3 ( ازدوره مغول تا دوره صفویه)
1213294-01 : تاریخ ادبیات فارسی 4 ( ازدوره صفویه تا مشروطه)
1213304-01 : تاریخ زبان فارسی
1213299-01 : جریان شناسی شعر معاصر ایران
1213305-01 : جریان شناسی نثر معاصر ایران
1213015-01 : دستورزبان فارسی 1
1213026-01 : دستورزبان فارسی 2
1213281-01 : زبان تخصصی قسمت اول
1213286-01 : زبان تخصصی قسمت دوم
1213046-01 : سبک شناسی 1نظم
1213049-01 : سبک شناسی 2نثر
1213269-01 : عربی 2 قسمت دوم: (قواعد و متون)
1213275-01 : عربی 3 قسمت سوم: (قواعد و متون)
1213280-01 : عربی 4 قسمت چهارم:(قواعد و متون)
1213284-01 : عربی 5 قسمت پنجم : (قواعد و متون)
1213296-01 : عربی 6 قسمت ششم : (قواعد و متون)
1213260-01 : عربی1 قسمت اول: (قواعد و متون)
1213059-01 : عروض وقافیه
1218808-01 : کارآفرینی
1213310-01 : کارگاه روش تصحیح نسخه های خطی
1213311-01 : کارگاه فرهنگ نویسی
1213309-01 : کارگاه مقاله نویسی
1213308-01 : کارگاه ویراستاری(1)
1213301-01 : کلیات ادبیات تطبیقی
1213293-01 : کلیات نقد ادبی
1213039-01 : مبانی عرفان وتصوف
1213282-01 : متون منتخب نثر ادبی-تعلیمی
1213274-01 : متون نثر (3) متون ادبی- تعلیمی با تاکید بر گلستان
1213276-01 : متون نثر (4) متون ادبی- عرفانی با تاکید بر مرصاد العباد
1213287-01 : متون نثر (5) متون تفسیری با تاکید بر کشف الاسرار و تفسیر ابوالفتوح
1213263-01 : متون نثر(1) متون ادبی- تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی
1213268-01 : متون نثر(2) متون ادبی- داستانی با تاکید بر کلیله و دمنه
1213272-01 : متون نظم (2) قسمت دوم: شاهنامه(2)
1213270-01 : متون نظم (2) قسمت سوم: قصاید ناصر خسرو
1213277-01 : متون نظم (3) قسمت اول: شاعران حوزه ادبی خراسان
1213285-01 : متون نظم (3) قسمت چهارم: خاقانی
1213278-01 : متون نظم (3) قسمت دوم: شاعران حوزه ادبی عراق
1213283-01 : متون نظم (3) قسمت سوم: نظامی
1213291-01 : متون نظم (4) قسمت اول :اشعار سنایی
1213297-01 : متون نظم (4) قسمت چهارم:مثنوی معنوی (2)
1213292-01 : متون نظم (4) قسمت دوم :مثنوی های عطار
1213295-01 : متون نظم (4) قسمت سوم :مثنوی معنوی(1)
1213303-01 : متون نظم (5) قسمت اول: اشعار سعدی
1213302-01 : متون نظم عرفانی
1213288-01 : متون نظم غنایی
1213307-01 : متون نظم( 5) قسمت سوم: صائب و شاعران سبک هندی
1213306-01 : متون نظم( 5)قسمت دوم: اشعار حافظ
1213261-01 : متون نظم(1) پیشگامان نظم فارسی
1213267-01 : متون نظم(2) قسمت اول: شاهنامه (1)
1213265-01 : مرجع شناسی و روش تحقیق(1)
1213300-01 : نظریه های ادبی