دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
جهت اطلاع دقیق از برنامه کلاسی بعلت تغییر سرفصل دروس خواهشمند است هر دو رشته حقوق 95 به بعد و حقوق 94 و قبل را مشاهده بفرمایید.
قابل توجه دانشجویان شیمی
کلاسهای آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و 2 همزمان تشکیل خواهد شد لطفا به برنامه آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و خانم علیاری مسئول آزمایشگاه مراجعه فرمائید.
قابل توجه کلیه دانشجویان
کلیه کلاسهای حاج اقا دکتر مهدی فر از تاریخ 96/8/8 لغایت 96/8/15 برگزار نخواهد شد جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
1
2
3
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#زبان و ادبیات فارسی چاپ
1213038-01 : بدیع
1213266-01 : بلاغت 2 (بدیع و بیان)
1111296-01 : پایان نامه ارشد (4واحد)
1213139-01 : تحقیق دردستورزبان فارسی
1213157-01 : تحقیق درمعانی وبیان وفنون ادب فارسی
1213015-01 : دستورزبان فارسی 1
1213164-01 : روش تحقیق پیشرفته
1213148-01 : زبان تخصصی خارجی
1213237-01 : سمینار(تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)
1213219-01 : سمینار1(آموزش محور)
1213220-01 : سمینار2(آموزش محور)
1213138-01 : عربی 1(صرف ونحو)
1213147-01 : عربی 2(نثرعربی )
1213141-01 : عربی 3(نظم عربی )
1213059-01 : عروض وقافیه
1213268-01 : متون نثر(2) متون ادبی- داستانی با تاکید بر کلیله و دمنه
1213291-01 : متون نظم (4) قسمت اول :اشعار سنایی
1213033-01 : معانی وبیان 1
1213029-01 : نثر3بخش 1کلیله ودمنه 1
1213137-01 : نثرفارسی 1(تاریخ بیهقی )
1213146-01 : نثرفارسی 2(تاریخ جهانگشاومرزبان نامه
1213143-01 : نثرفارسی 3(مصباح الهدایه )
1213140-01 : نثرفارسی 4(کشف المحجوب و رساله قشیریه )
1213044-01 : نظم 4بخش 4حدیقه سنایی
1213136-01 : نظم فارسی 1(شاهنامه )
1213145-01 : نظم فارسی 2(ناصرخسرووسنایی )
1213149-01 : نظم فارسی 3(خاقانی ونظامی )
1213142-01 : نظم فارسی 4(مثنوی )
1213238-01 : نقد ادبیات داستانی (آموزش محور)