دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی چاپ
آشنایی باادیان بزرگ
1220145-01 : آشنایی باتاریخ وروشهای تفسیرقرآن
1220139-01 : آشنایی باعلوم قرآن وحدیث
1220137-01 : آشنایی بافقه
اصول فقه 1
اصول فقه 2
اصول فقه 3
اصول فقه 4
آیات الاحکام
آیین دادرسی کیفری
آیین دادرسی مدنی
1220285-01 : تاریخ تحلیلی صدراسلام
تاریخ فقه وفقها
حقوق بین المللی عمومی وخصوصی
حقوق تجارت 1
حقوق تجارت(2)(مبانی فقهی وحقوقی معاملات الکترونیک)
حقوق تطبیقی
حقوق ثبت
1220077-01 : حقوق جزای خصوصی اسلام
1220085-01 : حقوق جزای عمومی اسلامی
حقوق کار
1220136-01 : روش تحقیق درعلوم اسلامی
زبان تخصصی 1
زبان تخصصی 2
زبان تخصصی 3
1220143-01 : سیری درنهج البلاغه
1220131-01 : صرف 1
صرف 2
علوم بلاغی
فقه 1
فقه 2
فقه 3
فقه 4
فقه 5
فقه 6
فقه تطبیقی 1
فقه تطبیقی 2
فلسفه فقه
1220140-01 : قرائت ودرک متون عربی
قواعدفقه 1
قواعدفقه 2
1220033-01 : کلام 1
1220040-01 : کلام 2
کلیات حقوق
1220144-01 : کلیات عرفان اسلامی
1220138-01 : کلیات فلسفه اسلامی
مباحثی ازحقوق مدنی (قواعدعمومی قراردادها)
1220023-01 : مبادی فقه واصول
1220019-01 : منطق 1
منطق 2
مهارتهای ترجمه
1220133-01 : نحوکاربردی 1
1220134-01 : نحوکاربردی 2
نحوکاربردی 3
نحوکاربردی 4