دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها فنی و مهندسی#مهندسی صنایع جدید 92 به بعد چاپ
1314064-01 : اتوماسیون صنعتی
ارزیابی کاروزمان
1314063-01 : آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت
1113102-01 : آزمایشگاه فیزیک پایه 1
1113104-01 : آزمایشگاه فیزیک پایه 2
1122011-01 : آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
1315089-01 : استاتیک و مقاومت مصالح
1218106-01 : اصول بازاریابی
1314067-01 : اصول حسابداری و هزینه یابی
1122025-01 : اصول شبیه سازی
1314058-01 : اصول مدیریت و تئوری سازمان
1221193-01 : اقتصاد عمومی 1
1221194-01 : اقتصاد عمومی 2
1122079-01 : اقتصاد مهندسی
آمار مهندسی
1122031-01 : ایمنی وبهداشت صنعتی
1122021-01 : برنامه ریزی تولید
1122027-01 : برنامه ریزی حمل ونقل
1122020-01 : برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات
برنامه ریزی وکنترل تولیدوموجودی های 1
1122019-01 : برنامه ریزی وکنترل تولیدوموجودی های 2
1115178-01 : برنامه سازی رایانه
1314068-01 : پروژه
1314062-01 : تجزیه و تحلیل تصمیم گیری
1122001-01 : تحقیق درعملیات 1
تحقیق درعملیات 2
1122024-01 : تحلیل سیستم ها
1314056-01 : تئوری احتمالات و کاربرد ان
جبرخطی
1315265-01 : روش های تولید
1111108-01 : ریاضی عمومی 1
ریاضی عمومی 2
سیستم های اطلاعات مدیریت
1122028-01 : سیستم های پرداخت حقوق ودستمزد
1114295-01 : شیمی عمومی
1314059-01 : طراحی ایجاد صنایع
طرح ریزی واحدهای صنعتی
1315015-01 : علم مواد
فیزیک پایه 1
1113103-01 : فیزیک پایه 2
1314069-01 : کارآموزی مهندسی
کارگاه اتومکانیک
1315290-01 : کارگاه ریخته گری، ذوب و مدلسازی
1315289-01 : کارگاه عمومی جوش
1315288-01 : کارگاه ماشین افزار 1
1315293-01 : کارگاه ماشین افزار 2
1314065-01 : کنترل عددی
1117080-01 : کنترل کیفیت آماری
1122010-01 : مبانی مهندسی برق
محاسبات عددی
1314061-01 : مدل های احتمالی و تئوری صف
1218103-01 : مدیریت کیفیت وبهره وری
1218107-01 : مدیریت مالی
1122080-01 : مدیریت مهندسی
مدیریت وکنترل پروژه
معادلات دیفرانسیل
مهندسی فاکتورهای انسانی
1315291-01 : مونتاژ مکانیکی
1511071-01 : نقشه کشی صنعتی