دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها فنی و مهندسی#مهندسی مدیریت پروژه چاپ
1312033-01 : اجرای پل
1312025-01 : اجرای راهسازی وروسازی
1312027-01 : اجرای سازه های آبی وتونلها
1312032-01 : اجرای سالن های صنعتی
1312010-01 : اجرای متره وبرآورد
1113102-01 : آزمایشگاه فیزیک پایه 1
1113104-01 : آزمایشگاه فیزیک پایه 2
1122011-01 : آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
استاتیک
استانداردهای مدیریت پروژه
اصول رسیدگی به پیمان وحل اختلافات
1312031-01 : اصول زیست محیطی درساخت وساز
اصول مکانیک خاک وپی وآزمایشگاه
1312037-01 : اصول مهندسی زلزله
اصول وفنون نظارت براجرا
1312016-01 : اصول ومقررات پیمان
1122079-01 : اقتصاد مهندسی
1122002-01 : آمارواحتمال مهندسی
1312011-01 : برنامه ریزی وکنترل پروژه
برنامه سازی رایانه
1312029-01 : بهینه سازی مصرف انرژی درساختمان
1312012-01 : پروژه بارگذاری
1312014-01 : تاسیسات زیربنائی وساختمانی
1312024-01 : تحقیق درعملیات 1
تحلیل سازه 1
1312036-01 : تحلیل سازه 2
ترمیم وتقویت سازه ها
1312008-01 : تکنولوژی بتن وآزمایشگاه
روش های ساخت 1
روش های ساخت 2
1115179-01 : روشهای محاسبات عددی
1111108-01 : ریاضی عمومی 1
ریاضی عمومی 2
1212163-01 : زبان تخصصی
1218110-01 : سیستم های خرید،انبارداری وتوزیع
1312041-01 : طراحی اجرایی 1
طراحی اجرایی 2
1312038-01 : طراحی سازه های بنایی
1120001-01 : طراحی معماری وشهرسازی
1214065-01 : فراگردتنظیم وکنترل بودجه
1122008-01 : فرآیندهای تولید
1113101-01 : فیزیک پایه 1
فیزیک پایه 2
1312006-01 : قوانین حاکم برپروژه
1312044-01 : کارآموزی مدیریت پروژه
1115182-01 : کاربردکامپیوتردرمهندسی مدیریت پروژه
1122004-01 : کارگاه عمومی 1
1122006-01 : کارگاه عمومی 2
1117082-01 : کنترل کیفیت آماری
1312009-01 : ماشین آلات ساخت
1122010-01 : مبانی مهندسی برق
1312007-01 : مدیریت ایمنی کارگاه
1312022-01 : مدیریت بحران وریسک
مدیریت کارگاه ومنابع انسانی
1218111-01 : مدیریت کیفیت وبهره وری
مدیریت مالی وحسابداری پروژه
1122080-01 : مدیریت مهندسی
1312005-01 : مصالح ساختمانی وآزمایشگاه
معادلات دیفرانسیل
1122009-01 : مقاومت مصالح 1
1311033-01 : مکانیک سیالات
مهندسی ارزش
1122046-01 : مهندسی عوامل انسانی
1312023-01 : نرم افزارهای کنترل پروژه
نرم افزارهای متره وبرآورد
1312026-01 : نقشه برداری وعملیات
1312034-01 : نقشه خوانی مهندسی
1122012-01 : نقشه کشی عمومی
1312035-01 : هیدرولوژی ومهندسی آب وفاضلاب
1312043-01 : هیدرولیک