دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
جهت اطلاع دقیق از برنامه کلاسی بعلت تغییر سرفصل دروس خواهشمند است هر دو رشته حقوق 95 به بعد و حقوق 94 و قبل را مشاهده بفرمایید.
قابل توجه دانشجویان شیمی
کلاسهای آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و 2 همزمان تشکیل خواهد شد لطفا به برنامه آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و خانم علیاری مسئول آزمایشگاه مراجعه فرمائید.
قابل توجه کلیه دانشجویان
کلیه کلاسهای حاج اقا دکتر مهدی فر از تاریخ 96/8/8 لغایت 96/8/15 برگزار نخواهد شد جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
1
2
3
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها مهندسی کشاورزی#مهندسی مدیریت وآبادانی روستاها چاپ
1411178-01 : آب وفاضلاب روستاها
1121066-01 : آبخیزداری وحفاظت آب وخاک
1121058-01 : آبیاری عمومی
1121059-01 : آزمایشگاه آبیاری عمومی
1121065-01 : آزمایشگاه آفات وبیماری های گیاهی
1121062-01 : آزمایشگاه باغبانی عمومی
1121048-01 : آزمایشگاه خاک شناسی عمومی
1121054-01 : آزمایشگاه دامپروری عمومی
1113113-01 : آزمایشگاه فیزیک عمومی
1121044-01 : آزمایشگاه گیاه شناسی عمومی
1121057-01 : آزمایشگاه ماشین های کشاورزی
1411173-01 : آزمایشگاه مصالح بومی وروشهای ساختمان سازی سنتی
1411177-01 : آزمایشگاه معماری وجزییات ساختمانهای روستایی ایران
1121046-01 : آزمایشگاه هواواقلیم شناسی کشاورزی
1212411-01 : آشنایی با زبان ترکمنی
1121051-01 : اصول اقتصادکشاورزی
1121060-01 : اصول آموزش وترویج کشاورزی ومنابع طبیعی
1214089-01 : اصول حسابداری
1121064-01 : آفات وبیماری های گیاهی
1411169-01 : اقتصادایران باتکیه برروستا
1221025-01 : اقتصادخرد1
1121036-01 : اقتصادکلان 1
1121049-01 : آمارواحتمالات وکاربردآن درکشاورزی
1411171-01 : ایستایی
1218175-01 : بازاریابی ومدیریت بازار
1121061-01 : باغبانی عمومی
1411181-01 : تاسیسات درساختمانهای روستایی
1121013-01 : جامعه شناسی روستایی
1121055-01 : جنگلداری
1121047-01 : خاک شناسی عمومی
1121053-01 : دامپروری عمومی
1411170-01 : راه های روستایی
1111115-01 : ریاضی 1
1111116-01 : ریاضیات 2
1225009-01 : زبان تخصصی
1121005-01 : زراعت عمومی
1411179-01 : ساختمانهای روستایی مقاوم دربرابربلایای طبیعی
1121050-01 : شناخت محیطزیست
1114093-01 : شیمی عمومی
1411175-01 : صنایع روستایی
1411182-01 : طرح بهسازی روستایی
1121052-01 : عملیات کشاورزی
1113112-01 : فیزیک عمومی
1218808-01 : کارآفرینی
1411180-01 : کارآموزی
1411183-01 : کانالهای آبرسانی
1121043-01 : گیاه شناسی عمومی
1121056-01 : ماشین های کشاورزی
1411233-01 : محیط زیست روستاها
1218177-01 : مدیریت تعاونیها
1218176-01 : مدیریت توسعه
1411174-01 : مدیریت تولیدات روستایی
1214090-01 : مدیریت مالی
1411007-01 : مدیریت واحدهای زراعی ودامی
1121063-01 : مرتعداری
1411172-01 : مصالح بومی وروشهای ساختمان سازی
1411176-01 : معماری وجزییات ساختمانهای روستایی ایران
1121045-01 : هواواقلیم شناسی کشاورزی