دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
جهت اطلاع دقیق از برنامه کلاسی بعلت تغییر سرفصل دروس خواهشمند است هر دو رشته حقوق 95 به بعد و حقوق 94 و قبل را مشاهده بفرمایید.
قابل توجه دانشجویان شیمی
کلاسهای آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و 2 همزمان تشکیل خواهد شد لطفا به برنامه آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و خانم علیاری مسئول آزمایشگاه مراجعه فرمائید.
قابل توجه کلیه دانشجویان
کلیه کلاسهای حاج اقا دکتر مهدی فر از تاریخ 96/8/8 لغایت 96/8/15 برگزار نخواهد شد جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
1
2
3
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها مهندسی کشاورزی#مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی گرایش زراعت چاپ
1411334-01 : آبیاری عمومی
1411348-01 : ارتباطات و نوآوری
1121044-01 : آزمایشگاه گیاه شناسی عمومی
1212411-01 : آشنایی با زبان ترکمنی
1411257-01 : آشنایی با کامپیوتر
1411344-01 : اصول آموزش بزرگسالان
1411333-01 : اصول آموزش کشاورزی
1411349-01 : اصول برنامه ریزی ترویجی
1411350-01 : اصول تبدیل و نگهداری فرآورده های کشاورزی
1411337-01 : اصول ترویج کشاورزی
1411340-01 : اصول مدیریت آموزش و ترویج
1411352-01 : اصول مقاله نویسی فنی و ترویجی
1411345-01 : اصول و کاربرد روانشناسی در ترویج و آموزش کشاورزی
1121009-01 : اقتصادکشاورزی
1117084-01 : آمارواحتمالات
1121010-01 : باغبانی عمومی
1411339-01 : بیماریهای گیاهی
1411353-01 : ترویج و توسعه فعالیتهای کشاورزی
1411354-01 : تعاونی روستایی
1411342-01 : تکنولوژی آموزشی
1411347-01 : توسعه و کشاورزی پایدار
1411336-01 : جامعه شناسی روستایی و عشایری
1411338-01 : حشره شناسی و دفع آفات
1121004-01 : خاک شناسی عمومی
1121031-01 : دامپروری عمومی
1411360-01 : دیمکاری(گرایش زراعت)
1111115-01 : ریاضی 1
1121005-01 : زراعت عمومی
1411359-01 : زراعت غلات (گرایش زراعت)
1411356-01 : زراعت گیاهان صنعتی
1411357-01 : زراعت گیاهان علوفه ای
1411324-01 : زیست شناسی
1121035-01 : طرح آزمایشهای کشاورزی
1411358-01 : علفهای هرز و کنترل آنها
1121019-01 : عملیات کشاورزی
1113111-01 : فیزیک عمومی
1218808-01 : کارآفرینی
1411351-01 : کارآموزی ( ترویج و آموزش عملی)
1411332-01 : کاربرد شیمی در کشاورزی
1411343-01 : کاربرد کامپیوتر در ترویج و آموزش کشاورزی
1411361-01 : کنترل و گواهی بذر(گرایش زراعت)
1121043-01 : گیاه شناسی عمومی
1121006-01 : ماشینهای کشاورزی
1411341-01 : مبانی برنامه ریزی آموزشی
1411346-01 : مدیریت مزرعه
1121017-01 : مساحی ونقشه برداری
1411355-01 : مقدمات روش تحقیق و آمار اجتماعی