دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها مهندسی کشاورزی#مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی گرایش زراعت چاپ
آبیاری عمومی
ارتباطات و نوآوری
1121044-01 : آزمایشگاه گیاه شناسی عمومی
1411257-01 : آشنایی با کامپیوتر
1411344-01 : اصول آموزش بزرگسالان
1411333-01 : اصول آموزش کشاورزی
اصول برنامه ریزی ترویجی
1411350-01 : اصول تبدیل و نگهداری فرآورده های کشاورزی
1411337-01 : اصول ترویج کشاورزی
اصول مدیریت آموزش و ترویج
اصول مقاله نویسی فنی و ترویجی
اصول و کاربرد روانشناسی در ترویج و آموزش کشاورزی
1121009-01 : اقتصادکشاورزی
آمارواحتمالات
1121010-01 : باغبانی عمومی
بیماریهای گیاهی
ترویج و توسعه فعالیتهای کشاورزی
تعاونی روستایی
تکنولوژی آموزشی
توسعه و کشاورزی پایدار
1411336-01 : جامعه شناسی روستایی و عشایری
حشره شناسی و دفع آفات
1121004-01 : خاک شناسی عمومی
1121031-01 : دامپروری عمومی
دیمکاری(گرایش زراعت)
ریاضی 1
1121005-01 : زراعت عمومی
زراعت غلات (گرایش زراعت)
زراعت گیاهان صنعتی
زراعت گیاهان علوفه ای
1411324-01 : زیست شناسی
طرح آزمایشهای کشاورزی
علفهای هرز و کنترل آنها
1121019-01 : عملیات کشاورزی
1113111-01 : فیزیک عمومی
1411351-01 : کارآموزی ( ترویج و آموزش عملی)
1411332-01 : کاربرد شیمی در کشاورزی
1411343-01 : کاربرد کامپیوتر در ترویج و آموزش کشاورزی
کنترل و گواهی بذر(گرایش زراعت)
1121043-01 : گیاه شناسی عمومی
ماشینهای کشاورزی
مبانی برنامه ریزی آموزشی
مدیریت مزرعه
1121017-01 : مساحی ونقشه برداری
مقدمات روش تحقیق و آمار اجتماعی