دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها مهندسی فناوری اطلاعات#مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی ) 86 تا 93 چاپ
1115145-01 : آزمایشگاه پایگاه داده ها
آزمایشگاه سیستم عامل
1115148-01 : آزمایشگاه شبکه
1113096-01 : آزمایشگاه فیزیک 1
1113097-01 : آزمایشگاه فیزیک 2
1115243-01 : آزمایشگاه کامپیوتر
1115141-01 : اصول طراحی پایگاه داده ها
1218099-01 : اصول ومبانی مدیریت
اقتصادمهندسی
آمار و احتمالات کاربردی
1115068-01 : برنامه سازی پیشرفته
پروژه فناوری اطلاعات
تجارت الکترونیکی
تحقیق درعملیات
1115079-01 : ذخیره وبازیابی اطلاعات
ریاضی عمومی 1
ریاضی عمومی 2
زبان تخصصی
ساختمان داده ها
1115067-01 : ساختمانهای گسسته
1115154-01 : سیستم های چندرسانه ای
سیستم های عامل
1115127-01 : سیستمهای اطلاعات مدیریت
1115147-01 : شبکه های کامپیوتری 1
شبکه های کامپیوتری 2
1115159-01 : شبیه سازی کامپیوتری
شیوه ارائه مطالب علمی وفنی
1115142-01 : طراحی الگوریتمها
1511012-01 : فناوری اطلاعات (برای مدیران )
فیزیک 1
فیزیک 2
کارآموزی
گرافیک کامپیوتری
1511008-01 : مباحث نودرفناوری اطلاعات
مبانی الکترونیک دیجیتال
مبانی فناوری اطلاعات
1115063-01 : مبانی کامپیوتروبرنامه سازی
مدارهای منطقی
مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات
مدیریت وکنترل پروژه های فناوری اطلاعات
معادلات دیفرانسیل
معماری کامپیوتر
مهندسی فناوری اطلاعات 1
1511003-01 : مهندسی فناوری اطلاعات 2
مهندسی نرم افزار1
مهندسی نرم افزار2
نظریه زبانهاوماشین ها
1111081-01 : نظریه گراف وکاربردهای آن
هوش مصنوعی