دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها مهندسی فناوری اطلاعات#مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی ) 86 تا 93 چاپ
آزمایشگاه پایگاه داده ها
آزمایشگاه ریزپردازنده 1
آزمایشگاه سیستم عامل
آزمایشگاه شبکه
1113096-01 : آزمایشگاه فیزیک 1
1113097-01 : آزمایشگاه فیزیک 2
1115243-01 : آزمایشگاه کامپیوتر
1115077-01 : آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی 1
1115081-01 : آزمایشگاه مدارهای منطقی
آزمایشگاه معماری کامپیوتر
اصول طراحی پایگاه داده ها
اصول طراحی کامپایلر
1115066-01 : آمارواحتمالات مهندسی
1115068-01 : برنامه سازی پیشرفته
پروژه
تحلیل وطراحی شی گرا
1115079-01 : ذخیره وبازیابی اطلاعات
1115075-01 : روشهای محاسبات عددی
ریاضی عمومی 1
ریاضی عمومی 2
1111095-01 : ریاضی مهندسی
1115087-01 : ریزپردازنده 1
زبان تخصصی
زبانهای ماشین وبرنامه سازی سیستم
1115140-01 : ساختمان داده ها
1115067-01 : ساختمانهای گسسته
1115127-01 : سیستمهای اطلاعات مدیریت
سیستمهای عامل
شبکه های کامپیوتری
1115093-01 : شبیه سازی کامپیوتری
شیوه ارائه مطالب علمی وفنی
1115142-01 : طراحی الگوریتمها
1115084-01 : طراحی وپیاده سازی زبانهای برنامه سازی
فیزیک 1
فیزیک 2
کارآموزی
گرافیک کامپیوتری 1
1115121-01 : گرافیک کامپیوتری 2
1115134-01 : مباحث پیشرفته درمهندسی نرم افزار
مبانی فناوری اطلاعات
1115063-01 : مبانی کامپیوتروبرنامه سازی
مدارهای الکترونیکی
1115065-01 : مدارهای الکتریکی 1
1115139-01 : مدارهای منطقی
معادلات دیفرانسیل
1115143-01 : معماری کامپیوتر
1115119-01 : مهندسی اینترنت
مهندسی نرم افزار1
1115115-01 : مهندسی نرم افزار2
نظریه زبانهاوماشین ها
1111081-01 : نظریه گراف وکاربردهای آن
هوش مصنوعی