دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها هنر و معماری#مهندسی معماری 90 و بعد چاپ
1814055-01 : آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی
1814056-01 : آشنایی با مرمت ابنیه
1814037-01 : آشنایی با معماری اسلامی
1814032-01 : آشنایی با معماری جهان
1814045-01 : آشنایی با معماری معاصر
1814028-01 : انسان، طبیعت، معماری
1814029-01 : ایستایی
1814033-01 : برداشت از بناهای تاریخی
1814012-01 : برنامه ریزی کالبدی معماری
1814021-01 : بیان معماری 1
1814025-01 : بیان معماری 2
1111297-01 : پایان نامه ارشد (6 واحد)
1814046-01 : تاسیسات الکتریکی (نور و صدا)
1814049-01 : تاسیسات مکانیکی
1814054-01 : تحلیل فضاهای شهری
1814044-01 : تنظیم شرایط محیطی
1814060-01 : حقوق معماری(آموزش محور)
1814001-01 : حکمت هنر اسلامی
1814020-01 : درک و بیان محیط
1814002-01 : روانشناسی محیط
1814039-01 : روستا 1
1814042-01 : روستا 2
1814004-01 : روش تحقیق معماری
1814013-01 : روش های پیشرفته ساخت
1111121-01 : ریاضیات وآمار
1814038-01 : ساختمان 1
1814043-01 : ساختمان 2 و گزارش کارگاه
1814040-01 : سازه های بتنی
1814003-01 : سمینار (تحقیق و تتبع نظری)
1814005-01 : سیراندیشه های معماری
1814052-01 : طراحی فنی
1814018-01 : طرح معماری (1)
1814061-01 : طرح معماری (2)
1814031-01 : طرح معماری 1
1814036-01 : طرح معماری 2
1814041-01 : طرح معماری 3
1814051-01 : طرح معماری 4
1814053-01 : طرح معماری 5
1814057-01 : طرح نهایی
1814058-01 : کاربرد کامپیوتر در معماری
1814022-01 : کارگاه مصالح و ساخت
1814047-01 : مبانی نظری معماری
1814048-01 : متره و برآورد
1814019-01 : مدیریت انرژی در معماری و شهرسازی(آموزش محور)
1814050-01 : مدیریت و تشکیلات کارگاه
1814030-01 : مصالح ساختمانی
1814011-01 : معماری همساز با اقلیم
1814034-01 : مقاومت مصالح و سازه های فلزی
1814023-01 : مقدمات طراحی معماری 1
1814026-01 : مقدمات طراحی معماری 2
1814014-01 : نظریه های مکانیابی
1814006-01 : نظریه و روشهای طراحی
1814035-01 : نقشه برداری
1814024-01 : هندسه کاربردی
1814027-01 : هندسه مناظر و مرایا