دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#روانشناسی 93 به بعد چاپ
احساس و ادراک
آزمون های روان شناختی 2
آزمونهای روان شناختی 1
آسیب شناسی اجتماعی
آسیب شناسی روانی 1
آسیب شناسی روانی 2
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
آشنایی با فلسفه اسلامی
اصول روانشناسی بالینی
آمار استنباطی
آمار توصیفی
آموزه های روانشناسی در حدیث
آموزه های روانشناسی در قرآن
انسان از دیدگاه اسلام
انگیزش و هیجان
بهداشت روانی
پژوهشهای عملی -انفرادی
پژوهشهای عملی -انفرادی
1217262-01 : پویایی گروه
تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن
توانبخشی افراد با نیازهای خاص
روانسنجی
روانشناسی اجتماعی
روانشناسی اجتماعی کاربردی
روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان
1217248-01 : روانشناسی اعتیاد
روانشناسی افراد با نیازهای خاص 1
روانشناسی افراد با نیازهای خاص 2
روانشناسی تجربی
روانشناسی تحولی 2
روانشناسی تحولی1
روانشناسی تربیتی
روانشناسی خانواده
روانشناسی دین
روانشناسی سالمندی
روانشناسی سلامت
روانشناسی سیاسی
روانشناسی شخصیت
روانشناسی شناختی
روانشناسی صنعتی -سازمانی
روانشناسی فیزیولوژیک
روانشناسی یادگیری
روش تحقیق (کمی و کیفی)
شیوه های اصلاح و تغییر رفتار
علوم اعصاب شناختی
فلسفه علم روانشناسی
فناوری اطلاعات در روانشناسی
فیزیولوژی اعصاب و غدد
مباحث اساسی در روانشناسی 2
مباحث اساسی در روانشناسی1
مبانی جامعه شناسی
مبانی مشاوره و راهنمایی
متون روانشناسی 1
متون روانشناسی 2
مشاوره شغلی و حرفه ا ی
معرفت شناسی
نظریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی