دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
جهت اطلاع دقیق از برنامه کلاسی بعلت تغییر سرفصل دروس خواهشمند است هر دو رشته حقوق 95 به بعد و حقوق 94 و قبل را مشاهده بفرمایید.
قابل توجه دانشجویان شیمی
کلاسهای آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و 2 همزمان تشکیل خواهد شد لطفا به برنامه آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و خانم علیاری مسئول آزمایشگاه مراجعه فرمائید.
قابل توجه کلیه دانشجویان
کلیه کلاسهای حاج اقا دکتر مهدی فر از تاریخ 96/8/8 لغایت 96/8/15 برگزار نخواهد شد جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
1
2
3
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#روانشناسی 93 به بعد چاپ
1217223-01 : احساس و ادراک
1217256-01 : آزمون های روان شناختی 2
1217246-01 : آزمونهای روان شناختی 1
1217250-01 : آسیب شناسی اجتماعی
1217231-01 : آسیب شناسی روانی 1
1217240-01 : آسیب شناسی روانی 2
1217243-01 : آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
1212411-01 : آشنایی با زبان ترکمنی
1217219-01 : آشنایی با فلسفه اسلامی
1217242-01 : اصول روانشناسی بالینی
1217272-01 : آمار استنباطی
1217211-01 : آمار توصیفی
1217249-01 : آموزه های روانشناسی در حدیث
1217222-01 : آموزه های روانشناسی در قرآن
1217209-01 : انسان از دیدگاه اسلام
1217252-01 : انگیزش و هیجان
1217244-01 : بهداشت روانی
1217257-01 : پژوهشهای عملی -انفرادی
1217257-02 : پژوهشهای عملی -انفرادی
1217262-01 : پویایی گروه
1217213-01 : تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن
1217253-01 : توانبخشی افراد با نیازهای خاص
1217224-01 : روانسنجی
1217225-01 : روانشناسی اجتماعی
1217233-01 : روانشناسی اجتماعی کاربردی
1217218-01 : روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان
1217248-01 : روانشناسی اعتیاد
1217235-01 : روانشناسی افراد با نیازهای خاص 1
1217241-01 : روانشناسی افراد با نیازهای خاص 2
1217239-01 : روانشناسی تجربی
1217226-01 : روانشناسی تحولی 2
1217216-01 : روانشناسی تحولی1
1217236-01 : روانشناسی تربیتی
1217251-01 : روانشناسی خانواده
1217227-01 : روانشناسی دین
1217237-01 : روانشناسی سالمندی
1217258-01 : روانشناسی سلامت
1217230-01 : روانشناسی سیاسی
1217238-01 : روانشناسی شخصیت
1217234-01 : روانشناسی شناختی
1217220-01 : روانشناسی صنعتی -سازمانی
1217229-01 : روانشناسی فیزیولوژیک
1217221-01 : روانشناسی یادگیری
1217254-01 : روش تحقیق (کمی و کیفی)
1217261-01 : شیوه های اصلاح و تغییر رفتار
1217245-01 : علوم اعصاب شناختی
1217228-01 : فلسفه علم روانشناسی
1217263-01 : فناوری اطلاعات در روانشناسی
1217215-01 : فیزیولوژی اعصاب و غدد
1218808-01 : کارآفرینی
1218808-02 : کارآفرینی
1217212-01 : مباحث اساسی در روانشناسی 2
1217208-01 : مباحث اساسی در روانشناسی1
1217210-01 : مبانی جامعه شناسی
1217247-01 : مبانی مشاوره و راهنمایی
1217232-01 : متون روانشناسی 1
1217255-01 : متون روانشناسی 2
1217260-01 : مشاوره شغلی و حرفه ا ی
1217214-01 : معرفت شناسی
1217259-01 : نظریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی