دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش 93 به بعد چاپ
استعداد یابی در ورزش
آشنایی با مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی
1215221-01 : اصول فلسفه و تاریخ تربیت بدنی
اصول و مبانی مدیریت
1215219-01 : آمادگی جسمانی 1
آمادگی جسمانی 2
1215220-01 : آمار توصیفی
بدمینتون 1
بدمینتون 2
1215236-01 : بسکتبال 1
بسکتبال 2
ترکیب بدن و کنترل وزن
1215242-01 : تنیس روی میز1
تنیس روی میز2
جامعه شناسی ورزشی
1215276-01 : حرکات موزون خواهران 1
1215275-01 : حرکات موزون خواهران 2
حرکت شناسی
حقوق و اخلاق ورزشی
دو و میدانی 1
1215239-01 : دو و میدانی 2
رشد حرکتی
روانشناسی رشد
1215266-01 : روانشناسی ورزشی مقدماتی
روش تحقیق در تربیت بدنی
ژیمناستیک 1
ژیمناستیک 2
ژیمناستیک 2
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
1215234-01 : سیستم اطلاعاتی و تکنولوژی در ورزش آیتی
شنا 2
شنا 2
شنا تخصصی
شنا تخصصی
شنا1
فعالیت بدنی و تندرستی
فعالیت رسانه ای در ورزش
1215231-01 : فوتبال 1
فوتبال 1
فوتبال 2
فوتبال 2
1215222-01 : فیزیولوژی انسان
فیزیولوژی ورزش 1
کار آفرینی در ورزش
1215255-01 : کشتی 1 برادران
1215269-01 : کشتی 2 برادران-
کمکهای اولیه
مبانی آناتومی حرکت
متون خارجه در علوم ورزشی
متون خارجه در مبانی علوم انسانی ورزش
مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم
مدیریت سازمانهای ورزشی
مدیریت طرز اجرای مسابقات
1215426-01 : مفاهیم مدیریت در ورزش پرورشی ،همگانی،قهرمانی،حرفه ای
1215263-01 : نجات غریق
1215235-02 : هندبال 1
هندبال 1
1215258-01 : هندبال 2
والیبال 1
والیبال 2
ورزشهای بومی سنتی
1215272-01 : ورزشهای رزمی
یادگیری حرکتی