دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
جهت اطلاع دقیق از برنامه کلاسی بعلت تغییر سرفصل دروس خواهشمند است هر دو رشته حقوق 95 به بعد و حقوق 94 و قبل را مشاهده بفرمایید.
قابل توجه دانشجویان شیمی
کلاسهای آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و 2 همزمان تشکیل خواهد شد لطفا به برنامه آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و خانم علیاری مسئول آزمایشگاه مراجعه فرمائید.
قابل توجه کلیه دانشجویان
کلیه کلاسهای حاج اقا دکتر مهدی فر از تاریخ 96/8/8 لغایت 96/8/15 برگزار نخواهد شد جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
1
2
3
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#الهیات ومعارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی چاپ
1220037-01 : آشنایی باادیان بزرگ
1220145-01 : آشنایی باتاریخ وروشهای تفسیرقرآن
1220139-01 : آشنایی باعلوم قرآن وحدیث
1220137-01 : آشنایی بافقه
1220272-01 : پژوهش درموضوعات منتخب
1220248-01 : تاریخ اسلام ازآغازخلافت عباسی تاسقوطبغداد
1220255-01 : تاریخ اسلام ازسقوطبغدادتاتاسیس دولت صفوی
1220243-01 : تاریخ اسلام ازوفات پیامبر تاسقوطبنی امیه
1220263-01 : تاریخ اسلام درشبه قاره هند
1220249-01 : تاریخ اسلام درمصروشام
1220250-01 : تاریخ اسلام درمغرب واندلس
1220266-01 : تاریخ آموزش وپرورش دراسلام
1220285-01 : تاریخ تحلیلی صدراسلام
1220252-01 : تاریخ تشکیلات اسلامی 1
1220257-01 : تاریخ تشکیلات اسلامی 2
1229010-01 : تاریخ تشیع
1220278-01 : تاریخ صفویه
1220267-01 : تاریخ عثمانیان
1220254-01 : تاریخ علوم اسلام 1
1220256-01 : تاریخ علوم دراسلام 2
1220261-01 : تاریخ علوم دراسلام 3
1220242-01 : تاریخ نگاری دراسلام
1220247-01 : تاریخ هنرهای اسلامی 1
1220251-01 : تاریخ هنرهای اسلامی 2
1220265-01 : جامعه شناسی تاریخی
1220277-01 : جغرافیای تاریخی اسلام 1
1220264-01 : جغرافیای تاریخی اسلام 2
1220279-01 : جهان اسلام غرب واستعمار
1220269-01 : خطوطوکتیبه های اسلامی
1220136-01 : روش تحقیق درعلوم اسلامی
1220018-01 : زبان تخصصی 1
1220025-01 : زبان تخصصی 2
1220043-01 : زبان تخصصی 3
1220143-01 : سیری درنهج البلاغه
1220245-01 : شناخت منابع تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی
1220131-01 : صرف 1
1220132-01 : صرف 2
1220080-01 : علوم بلاغی
1220275-01 : فرهنگ وتمدن مسلمانان درکشورهای غیرمسلمان
1220140-01 : قرائت ودرک متون عربی
1218808-01 : کارآفرینی
1220033-01 : کلام 1
1220040-01 : کلام 2
1220144-01 : کلیات عرفان اسلامی
1220246-01 : کلیات فرهنگ وتمدن اسلامی
1220138-01 : کلیات فلسفه اسلامی
1220023-01 : مبادی فقه واصول
1220276-01 : متون تاریخی وجغرافیایی به زبان عربی
1220244-01 : متون تاریخی وجغرافیایی به زبان فارسی
1220258-01 : مطالعات اسلامی درغرب
1220019-01 : منطق 1
1220028-01 : منطق 2
1220142-01 : مهارتهای ترجمه
1220133-01 : نحوکاربردی 1
1220134-01 : نحوکاربردی 2
1220135-01 : نحوکاربردی 3
1220141-01 : نحوکاربردی 4
1220262-01 : وضع کنونی جهان اسلام 1
1220268-01 : وضع کنونی جهان اسلام 2