دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#الهیات ومعارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی چاپ
1220037-01 : آشنایی باادیان بزرگ
1220145-01 : آشنایی باتاریخ وروشهای تفسیرقرآن
1220139-01 : آشنایی باعلوم قرآن وحدیث
1220137-01 : آشنایی بافقه
1220272-01 : پژوهش درموضوعات منتخب
1220248-01 : تاریخ اسلام ازآغازخلافت عباسی تاسقوطبغداد
تاریخ اسلام ازسقوطبغدادتاتاسیس دولت صفوی
1220243-01 : تاریخ اسلام ازوفات پیامبر تاسقوطبنی امیه
1220263-01 : تاریخ اسلام درشبه قاره هند
1220249-01 : تاریخ اسلام درمصروشام
1220250-01 : تاریخ اسلام درمغرب واندلس
1220266-01 : تاریخ آموزش وپرورش دراسلام
1220285-01 : تاریخ تحلیلی صدراسلام
1220252-01 : تاریخ تشکیلات اسلامی 1
1220257-01 : تاریخ تشکیلات اسلامی 2
1229010-01 : تاریخ تشیع
1220278-01 : تاریخ صفویه
1220267-01 : تاریخ عثمانیان
1220254-01 : تاریخ علوم اسلام 1
1220256-01 : تاریخ علوم دراسلام 2
1220261-01 : تاریخ علوم دراسلام 3
1220242-01 : تاریخ نگاری دراسلام
1220247-01 : تاریخ هنرهای اسلامی 1
1220251-01 : تاریخ هنرهای اسلامی 2
1220265-01 : جامعه شناسی تاریخی
1220277-01 : جغرافیای تاریخی اسلام 1
1220264-01 : جغرافیای تاریخی اسلام 2
1220279-01 : جهان اسلام غرب واستعمار
1220269-01 : خطوطوکتیبه های اسلامی
1220136-01 : روش تحقیق درعلوم اسلامی
1220018-01 : زبان تخصصی 1
1220025-01 : زبان تخصصی 2
1220043-01 : زبان تخصصی 3
1220143-01 : سیری درنهج البلاغه
1220245-01 : شناخت منابع تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی
1220131-01 : صرف 1
1220132-01 : صرف 2
1220080-01 : علوم بلاغی
1220275-01 : فرهنگ وتمدن مسلمانان درکشورهای غیرمسلمان
قرائت ودرک متون عربی
1220033-01 : کلام 1
1220040-01 : کلام 2
1220144-01 : کلیات عرفان اسلامی
1220246-01 : کلیات فرهنگ وتمدن اسلامی
1220138-01 : کلیات فلسفه اسلامی
1220023-01 : مبادی فقه واصول
1220276-01 : متون تاریخی وجغرافیایی به زبان عربی
1220244-01 : متون تاریخی وجغرافیایی به زبان فارسی
1220258-01 : مطالعات اسلامی درغرب
1220019-01 : منطق 1
1220028-01 : منطق 2
1220142-01 : مهارتهای ترجمه
1220133-01 : نحوکاربردی 1
1220134-01 : نحوکاربردی 2
نحوکاربردی 3
نحوکاربردی 4
1220262-01 : وضع کنونی جهان اسلام 1
1220268-01 : وضع کنونی جهان اسلام 2