دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها فنی و مهندسی#مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات 93 به بعد چاپ
1322061-01 : آزمایشگاه اصول رباتیکز
آزمایشگاه پایگاه داده ها
1322031-01 : آزمایشگاه ریزپردازنده
1115116-01 : آزمایشگاه سیستم عامل
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری
1113097-01 : آزمایشگاه فیزیک 2
1115071-01 : آزمایشگاه مدارهای الکتریکی 1
1322007-01 : آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر
آزمایشگاه مهندسی نرم افزار
اصول طراحی کامپایلر
اصول فناوری اطلاعات
1322016-01 : اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات
1115144-01 : اقتصادمهندسی
1115066-01 : آمارواحتمالات مهندسی
1322003-01 : برنامه سازی پیشرفته
پایگاه داده ها
1322035-01 : پروژه فناوری اطلاعات
1322036-01 : تجارت الکترونیکی
1322005-01 : تحلیل و طراحی سیستمها
1322010-01 : روش پژوهش و ارائه
ریاضی عمومی 1
ریاضی عمومی 2
1111095-01 : ریاضی مهندسی
ریاضیات گسسته
ریزپردازنده و زبان اسمبلی
زبان تخصصی
ساختمان داده ها
سیستم های عامل
1115204-01 : سیگنالهاوسیستمها
شبکه های کامپیوتری
1115142-01 : طراحی الگوریتمها
1322017-01 : طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال
فیزیک 1
1113095-01 : فیزیک 2
1322029-01 : کارآموزی
1322002-01 : کارگاه کامپیوتر
1322040-01 : مباحث ویژه 1
1322059-01 : مباحث ویژه 2
1322018-01 : مبانی رایانش امن
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
1322008-01 : مدارهای الکتریکی
1115139-01 : مدارهای منطقی
1322011-01 : مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
معادلات دیفرانسیل
1322006-01 : معماری کامپیوتر
نظریه زبانهاوماشین ها
1322019-01 : هوش مصنوعی و سیستمهای خبره
1322015-01 : یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی