دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
جهت اطلاع دقیق از برنامه کلاسی بعلت تغییر سرفصل دروس خواهشمند است هر دو رشته حقوق 95 به بعد و حقوق 94 و قبل را مشاهده بفرمایید.
قابل توجه دانشجویان شیمی
کلاسهای آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و 2 همزمان تشکیل خواهد شد لطفا به برنامه آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و خانم علیاری مسئول آزمایشگاه مراجعه فرمائید.
قابل توجه کلیه دانشجویان
کلیه کلاسهای حاج اقا دکتر مهدی فر از تاریخ 96/8/8 لغایت 96/8/15 برگزار نخواهد شد جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
1
2
3
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#مدیریت دولتی ورودی های 94 و بعد چاپ
1218547-01 : احکام کسب و کار
1218549-01 : اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی
1214004-01 : اصول حسابداری 1
1214005-01 : اصول حسابداری 2
1218464-01 : اصول ومبانی کار آفرینی
1218548-01 : اصول ومبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
1221005-01 : اقتصادخرد
1221006-01 : اقتصادکلان
1117214-01 : آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1
1117215-01 : آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2
1117009-01 : آماروکاربردآن درمدیریت 1
1117010-01 : آماروکاربردآن درمدیریت 2
1218551-01 : آموزش مهارتهای حرفه ای
1218466-01 : تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری
1218033-01 : تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم
1218028-01 : تحقیق درعملیات 1
1218031-01 : تحقیق درعملیات 2
1218040-01 : تصمیم گیری وتعیین خطمشی دولتی
1221007-01 : توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
1222064-01 : جامعه شناسی سازمانها
1222224-01 : جامعه شناسی سازمانی
1214007-01 : حسابداری دولتی
1223006-01 : حقوق اداری
1223005-01 : حقوق اساسی
1218039-01 : روابط کاردرسازمان
1218552-01 : روانشناسی سازمانی
1217091-01 : روانشناسی سیاسی
1218029-01 : روش تحقیق درمدیریت
1111497-01 : ریاضیات پایه
1111496-01 : ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
1111005-01 : ریاضیات وکاربردآن درمدیریت 1
1111006-01 : ریاضیات وکاربردآن درمدیریت 2
1212022-01 : زبان تخصصی 1
1212343-01 : زبان تخصصی 1
1212023-01 : زبان تخصصی 2
1212024-01 : زبان تخصصی 3
1212025-01 : زبان تخصصی 4
1212344-01 : زبان تخصصی2
1218041-01 : سازماندهی واصلاح تشکیلات وروشها
1218036-01 : سیراندیشه های سیاسی وتحول نهادهای اداری
1218566-01 : سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت
1218035-01 : سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
1214006-01 : فراگردتنظیم وکنترل بودجه
1218550-01 : فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها
1218808-01 : کارآفرینی
1218808-03 : کارآفرینی
1115270-01 : کاربرد کامپیوتر در مدیریت
1115007-01 : کامپیوتروکاربردآن درمدیریت
1221008-01 : مالیه عمومی وتنظیم خطمشی مالی دولت
1218465-01 : مباحث و چالشهای مدیریت دولتی
1218043-01 : مباحث ویژه درمدیریت دولتی
1218546-01 : مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت
1218026-01 : مبانی سازمان ومدیریت
1218025-01 : مبانی مدیریت اسلامی والگوهای آن
1218463-01 : مبانی مدیریت دولتی
1218027-01 : مبانی مدیریت دولتی 1
1218030-01 : مبانی مدیریت دولتی 2
1218042-01 : مدیریت تحول سازمانی
1218044-01 : مدیریت تطبیقی
1222065-01 : مدیریت تعاونیها
1218038-01 : مدیریت توسعه
1218032-01 : مدیریت رفتارسازمانی
1218037-01 : مدیریت سازمانهای محلی وشهرداریها
1218034-01 : مدیریت منابع انسانی
1218467-01 : مساله یابی و حل مساله