دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
جهت اطلاع دقیق از برنامه کلاسی بعلت تغییر سرفصل دروس خواهشمند است هر دو رشته حقوق 95 به بعد و حقوق 94 و قبل را مشاهده بفرمایید.
قابل توجه دانشجویان شیمی
کلاسهای آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و 2 همزمان تشکیل خواهد شد لطفا به برنامه آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و خانم علیاری مسئول آزمایشگاه مراجعه فرمائید.
قابل توجه کلیه دانشجویان
کلیه کلاسهای حاج اقا دکتر مهدی فر از تاریخ 96/8/8 لغایت 96/8/15 برگزار نخواهد شد جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
1
2
3
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها مهندسی کشاورزی#مهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی ورودی های 94 و بعد چاپ
1411334-01 : آبیاری عمومی
1411567-01 : ارتباطات تصویری در کشاورزی
1212411-01 : آشنایی با زبان ترکمنی
1121009-01 : اقتصادکشاورزی
1411543-01 : اکولوژی
1117084-01 : آمارواحتمالات
1121010-01 : باغبانی عمومی
1411339-01 : بیماریهای گیاهی
1411563-01 : ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی
1411569-01 : ترویج کشاورزی ارگانیک
1411548-01 : جامعه شناسی روستایی و عشایری
1411551-01 : حشره شناسی کشاورزی
1411562-01 : حقوق کشاورزی و منابع طبیعی
1411545-01 : خاک شناسی عمومی
1121031-01 : دامپروری عمومی
1411566-01 : دانش بومی کشاورزی
1217236-01 : روانشناسی تربیتی
1411564-01 : روزنامه نگاری در کشاورزی
1411559-01 : روشهای تبدیل و نگه داری محصولات کشاورزی
1411558-01 : زبان تخصصی
1411546-01 : زراعت عمومی
1411553-01 : طراحی برنامه آموزشی و ترویجی در کشاورزی
1411561-01 : طراحی و تولید رسانه های ترویجی و آموزشی
1218808-01 : کارآفرینی
1411565-01 : کارآفرینی در کشاورزی
1411540-01 : کاربرد ریاضیات در کشاورزی
1411542-01 : کاربرد شیمی در کشاورزی
1411539-01 : کاربرد فیزیک در کشاورزی
1411550-01 : کشاورزی دقیق
1411541-01 : گیاه شناسی 1
1121006-01 : ماشینهای کشاورزی
1411547-01 : مبانی آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
1411549-01 : مبانی ترویج کشاورزی و منابع طبیعی
1411557-01 : مدیریت سازمانی و منابع انسانی
1411570-01 : مدیریت نظام دانش و اطلاعات کشاورزی
1411556-01 : مقدمات روش تحقیق
1411554-01 : مهارت آموزی 1
1411568-01 : مهارت آموزی 2
1411560-01 : نظامهای بهره برداری در کشاورزی و منابع طبیعی
1411555-01 : نقشه برداری 1
1411571-01 : نو آوری و ارتباطات
1411552-01 : هوا و اقلیم شناسی