دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
جهت اطلاع دقیق از برنامه کلاسی بعلت تغییر سرفصل دروس خواهشمند است هر دو رشته حقوق 95 به بعد و حقوق 94 و قبل را مشاهده بفرمایید.
قابل توجه دانشجویان شیمی
کلاسهای آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و 2 همزمان تشکیل خواهد شد لطفا به برنامه آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و خانم علیاری مسئول آزمایشگاه مراجعه فرمائید.
قابل توجه کلیه دانشجویان
کلیه کلاسهای حاج اقا دکتر مهدی فر از تاریخ 96/8/8 لغایت 96/8/15 برگزار نخواهد شد جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
1
2
3
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#مدیریت بازرگانی ورودی های 94 و به بعد چاپ
1218442-01 : احکام کسب و کار
1218444-01 : اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی
1218451-01 : آشنایی با قوانین کسب کار
1214066-01 : اصول حسابداری 1
1214068-01 : اصول حسابداری 2
1218445-01 : اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
1221026-01 : اقتصادخرد
1221027-01 : اقتصادکلان
1117214-01 : آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1
1117215-01 : آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2
1117086-01 : آماروکاربردآن درمدیریت 1
1117087-01 : آماروکاربردآن درمدیریت 2
1218449-01 : آموزش مهارتهای حرفه ای
1218448-01 : بازار یابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی)
1218145-01 : بازاریابی بین المللی
1218122-01 : بازاریابی ومدیریت بازار
1218125-01 : بازرگانی بین المللی
1218132-01 : بهره وری وتجزیه وتحلیل آن درسازمان
1214071-01 : پول وارزوبانکداری
1218149-01 : تجارت الکترونیک
1218453-01 : تجارت الکترونیک
1218124-01 : تجزیه تحلیل وطراحی سیستم
1218119-01 : تحقیق درعملیات 1
1218120-01 : تحقیق درعملیات 2
1218148-01 : تحقیقات بازاریابی
1221028-01 : توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
1214069-01 : حسابداری صنعتی 1
1214073-01 : حسابرسی 1
1223018-01 : حقوق اساسی
1223019-01 : حقوق بازرگانی
1218450-01 : حقوق بازرگانی ( تطبیقی و اسلامی)
1218151-01 : حقوق بازرگانی بین المللی
1218456-01 : روابط کار در سازمان
1218440-01 : روانشناسی سازمانی
1217147-01 : روانشناسی کار
1218121-01 : روش تحقیق درمدیریت
1111497-01 : ریاضیات پایه
1111496-01 : ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
1111117-01 : ریاضیات وکاربردآن درمدیریت 1
1111118-01 : ریاضیات وکاربردآن درمدیریت 2
1212166-01 : زبان تخصصی 1
1212343-01 : زبان تخصصی 1
1212168-01 : زبان تخصصی 2
1212169-01 : زبان تخصصی 3
1212167-01 : زبان تخصصی 4
1212344-01 : زبان تخصصی2
1218454-01 : سازمانهای پولی و مالی اسلامی و بین المللی
1218455-01 : سمینار در مسائل بازاریابی و بازاریابی اسلامی
1218147-01 : سمیناردرمسائل بازاریابی
1218127-01 : سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
1218130-01 : سیستمهای خریدوانبارداری وتوزیع
1218545-01 : فنون تجزیه وتحلیل و طراحی سیستمها
1218808-01 : کارآفرینی
1115270-01 : کاربرد کامپیوتر در مدیریت
1115217-01 : کامپیوتروکاربردآن درمدیریت
1218457-01 : مبانی بانکداری و مدیریت بانک
1218447-01 : مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت
1218118-01 : مبانی سازمان ومدیریت
1218117-01 : مبانی مدیریت اسلامی والگوهای آن
1218129-01 : مدیریت استراتژیک
1218126-01 : مدیریت تولید
1218123-01 : مدیریت رفتارسازمانی
1218146-01 : مدیریت صادرات وواردات
1214070-01 : مدیریت مالی 1
1214072-01 : مدیریت مالی 2
1218443-01 : مدیریت مالی1از منظر اسلام
1218134-01 : مدیریت منابع انسانی