دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#مدیریت بازرگانی ورودی های 94 و به بعد چاپ
احکام کسب و کار
اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی
آشنایی با قوانین کسب کار
اصول حسابداری 1
اصول حسابداری 2
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
اقتصادخرد
اقتصادکلان
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2
1117086-01 : آماروکاربردآن درمدیریت 1
1117087-01 : آماروکاربردآن درمدیریت 2
1218449-01 : آموزش مهارتهای حرفه ای
بازار یابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی)
1218145-01 : بازاریابی بین المللی
1218122-01 : بازاریابی ومدیریت بازار
1218125-01 : بازرگانی بین المللی
1218132-01 : بهره وری وتجزیه وتحلیل آن درسازمان
1214071-01 : پول وارزوبانکداری
1218149-01 : تجارت الکترونیک
1218453-01 : تجارت الکترونیک
1218124-01 : تجزیه تحلیل وطراحی سیستم
1218119-01 : تحقیق درعملیات 1
تحقیق درعملیات 2
1218148-01 : تحقیقات بازاریابی
1221028-01 : توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
حسابداری صنعتی 1
حسابرسی 1
1223018-01 : حقوق اساسی
1223019-01 : حقوق بازرگانی
1218450-01 : حقوق بازرگانی ( تطبیقی و اسلامی)
1218151-01 : حقوق بازرگانی بین المللی
1218456-01 : روابط کار در سازمان
روانشناسی سازمانی
1217147-01 : روانشناسی کار
روش تحقیق درمدیریت
ریاضیات پایه
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
1111117-01 : ریاضیات وکاربردآن درمدیریت 1
1111118-01 : ریاضیات وکاربردآن درمدیریت 2
1212166-01 : زبان تخصصی 1
زبان تخصصی 1
1212168-01 : زبان تخصصی 2
1212169-01 : زبان تخصصی 3
1212167-01 : زبان تخصصی 4
زبان تخصصی2
1218454-01 : سازمانهای پولی و مالی اسلامی و بین المللی
1218455-01 : سمینار در مسائل بازاریابی و بازاریابی اسلامی
1218147-01 : سمیناردرمسائل بازاریابی
1218127-01 : سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
1218130-01 : سیستمهای خریدوانبارداری وتوزیع
فنون تجزیه وتحلیل و طراحی سیستمها
کاربرد کامپیوتر در مدیریت
1115217-01 : کامپیوتروکاربردآن درمدیریت
1218457-01 : مبانی بانکداری و مدیریت بانک
مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت
مبانی سازمان ومدیریت
1218117-01 : مبانی مدیریت اسلامی والگوهای آن
1218129-01 : مدیریت استراتژیک
1218126-01 : مدیریت تولید
مدیریت رفتارسازمانی
1218146-01 : مدیریت صادرات وواردات
1214070-01 : مدیریت مالی 1
1214072-01 : مدیریت مالی 2
مدیریت مالی1از منظر اسلام
مدیریت منابع انسانی