دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
جهت اطلاع دقیق از برنامه کلاسی بعلت تغییر سرفصل دروس خواهشمند است هر دو رشته حقوق 95 به بعد و حقوق 94 و قبل را مشاهده بفرمایید.
قابل توجه دانشجویان شیمی
کلاسهای آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و 2 همزمان تشکیل خواهد شد لطفا به برنامه آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و خانم علیاری مسئول آزمایشگاه مراجعه فرمائید.
قابل توجه کلیه دانشجویان
کلیه کلاسهای حاج اقا دکتر مهدی فر از تاریخ 96/8/8 لغایت 96/8/15 برگزار نخواهد شد جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
1
2
3
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم پایه#علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی- ورودی 95 و بعد چاپ
1112405-01 : بوم شناسی پوشش های گیاهی
1112409-01 : بیوشیمی گیاهی
1111297-01 : پایان نامه ارشد (6 واحد)
1112406-01 : جذب و انتقال در گیاهان
1112445-01 : رشد و نمو گیاهی پیشرفته
1112051-01 : رشدونموگیاهی
1112447-01 : روابط آبی گیاه و خاک(آموزش محور)
1112446-01 : روش ها و ابزارها در فیزیولوژی گیاهی
1112407-01 : زیست شناسی تکوینی گیاهی
1112408-01 : ساز و کارهای مولکولی فتوسنتز
1112449-01 : سمینار
1112229-01 : سمینار(تحقیق وتتبع نظری)
1112403-01 : سیستماتیک گیاهی پیشرفته
1112031-01 : فیزیولوژی گیاهی 1
1112039-01 : فیزیولوژی گیاهی 2
1112448-01 : فیزیولوژی متالوفیتها(آموزش محور)
1112105-01 : متابولیسم گیاهی
1112404-01 : یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته