دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم پایه#علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی- ورودی 95 و بعد چاپ
بوم شناسی پوشش های گیاهی
بیوشیمی گیاهی
1111297-01 : پایان نامه ارشد (6 واحد)
1112406-01 : جذب و انتقال در گیاهان
1112445-01 : رشد و نمو گیاهی پیشرفته
رشدونموگیاهی
1112447-01 : روابط آبی گیاه و خاک(آموزش محور)
1112446-01 : روش ها و ابزارها در فیزیولوژی گیاهی
زیست شناسی تکوینی گیاهی
ساز و کارهای مولکولی فتوسنتز
1112449-01 : سمینار
1112229-01 : سمینار(تحقیق وتتبع نظری)
1112403-01 : سیستماتیک گیاهی پیشرفته
1112031-01 : فیزیولوژی گیاهی 1
فیزیولوژی گیاهی 2
1112448-01 : فیزیولوژی متالوفیتها(آموزش محور)
متابولیسم گیاهی
1112404-01 : یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته