دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
جهت اطلاع دقیق از برنامه کلاسی بعلت تغییر سرفصل دروس خواهشمند است هر دو رشته حقوق 95 به بعد و حقوق 94 و قبل را مشاهده بفرمایید.
قابل توجه دانشجویان شیمی
کلاسهای آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و 2 همزمان تشکیل خواهد شد لطفا به برنامه آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و خانم علیاری مسئول آزمایشگاه مراجعه فرمائید.
قابل توجه کلیه دانشجویان
کلیه کلاسهای حاج اقا دکتر مهدی فر از تاریخ 96/8/8 لغایت 96/8/15 برگزار نخواهد شد جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
1
2
3
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#پژوهشگری اجتماعی-ورودی 95 و بعد چاپ
1212411-01 : آشنایی با زبان ترکمنی
1221001-01 : اصول علم اقتصاد
1222004-01 : اصول علم سیاست
1222019-01 : آماردرعلوم اجتماعی
1117001-01 : آمارمقدماتی
1222036-01 : بررسی مسائل اجتماعی ایران
1222009-01 : تاریخ تفکراجتماعی دراسلام
1222015-01 : تامین ورفاه اجتماعی
1222018-01 : تغییرات اجتماعی
1222026-01 : تکنیکهای خاص تحقیق
1222020-01 : جامعه شناسی ارتباط جمعی
1222010-01 : جامعه شناسی آموزش پرورش
1222014-01 : جامعه شناسی انحرافات اجتماعی
1222037-01 : جامعه شناسی انقلاب
1222017-01 : جامعه شناسی ایلات وعشایرایران
1222023-01 : جامعه شناسی توسعه
1222034-01 : جامعه شناسی جنگ ونیروهای نظامی
1222006-01 : جامعه شناسی جهان سوم
1222012-01 : جامعه شناسی خانواده
1222032-01 : جامعه شناسی درادبیات فارسی
1222029-01 : جامعه شناسی روستایی
1222031-01 : جامعه شناسی سازمانها
1222033-01 : جامعه شناسی سیاسی
1222030-01 : جامعه شناسی شهری
1222038-01 : جامعه شناسی صنعتی
1222022-01 : جامعه شناسی قشرهاونابرابریهای اجتماعی
1222027-01 : جغرافیای انسانی ایران
1222035-01 : جمعیت شناسی ایران
1217002-01 : روانشناسی اجتماعی
1222025-01 : روش تحقیق عملی
1222021-01 : روش تحقیق نظری
1222016-01 : روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت
1111001-01 : ریاضیات پایه
1212001-01 : زبان تخصصی -مطالعه متون علوم اجتماعی 1
1212002-01 : زبان تخصصی -مطالعه متون علوم اجتماعی 2
1218808-01 : کارآفرینی
1222041-01 : کاربردجمعیت شناسی
1115001-01 : کاربردکامپیوتردرعلوم اجتماعی
1222039-01 : کارتحقیقی
1223001-01 : کلیات حقوق
1222024-01 : مبانی تاریخ اجتماعی ایران
1222003-01 : مبانی تعاون
1222001-01 : مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 1
1222002-01 : مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 2
1222007-01 : مبانی جمعیت شناسی
1217001-01 : مبانی روانشناسی -مفاهیم اساسی
1211001-01 : مبانی فلسفه 1
1222005-01 : مبانی مردم شناسی
1222011-01 : مردم شناسی فرهنگی
1222008-01 : نظریه های جامعه شناسی 1
1222013-01 : نظریه های جامعه شناسی 2