دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#علوم ورزشی - ورودی 95 و بعد چاپ
1215229-01 : استعداد یابی در ورزش
اصول فلسفه و تاریخ تربیت بدنی
آمادگی جسمانی 1
آمادگی جسمانی 1
آمادگی جسمانی 2
آمادگی جسمانی 2
آمار توصیفی
1215236-01 : بسکتبال 1
1215238-01 : ترکیب بدن و کنترل وزن
دو و میدانی 1
دو و میدانی 1
1215239-01 : دو و میدانی 2
1215239-02 : دو و میدانی 2
رشد حرکتی
1215234-01 : سیستم اطلاعاتی و تکنولوژی در ورزش آیتی
شنا1
شنا1
فعالیت بدنی و تندرستی
1215231-01 : فوتبال 1
1215231-02 : فوتبال 1
فیزیولوژی انسان
فیزیولوژی ورزش 1
کمکهای اولیه
مبانی آناتومی حرکت
متون زبان خارجه در علوم ورزشی
1215235-01 : هندبال 1
والیبال 1
یادگیری حرکتی