دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#جغرافیا - ورودی 95 و بعد چاپ
1216696-01 : آب و هواشناسی
1216414-01 : آب و هوای ایران
1117002-01 : آمار و احتمالات 1
1216702-01 : آمار و احتمالات برای جغرافیا (2)
1216700-01 : جغرافیای اقتصادی
1216411-01 : جغرافیای اقتصادی ایران
1216705-01 : جغرافیای تاریخی ایران
1216693-01 : جغرافیای جمعیت
1216406-01 : جغرافیای خاک ها
1216698-01 : جغرافیای روستایی
1216404-01 : جغرافیای روستایی ایران
1216070-01 : جغرافیای زیستی
1216050-01 : جغرافیای سیاسی
1216699-01 : جغرافیای شهری
1216410-01 : جغرافیای شهری ایران
1216697-01 : جغرافیای فرهنگی
1216694-01 : جغرافیای گردشگری
1216704-01 : روش تحقیق در جغرافیا ( نظری )
1216703-01 : روش های برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین
1111002-01 : ریاضیات 1
1216383-01 : زمین در فضا
1216692-01 : زمین شناسی عمومی
1216695-01 : ژئومورفولوژی
1216707-01 : ژئومورفولوژی ایران (1)
1216691-01 : فلسفه علم جغرافیا
1216391-01 : مبانی سنجش از دور
1216402-01 : مبانی سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS
1216706-01 : مخاطرات محیطی
1216396-01 : نقشه برداری
1216385-01 : نقشه خوانی
1216701-01 : هیدرولوژی