دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
جهت اطلاع دقیق از برنامه کلاسی بعلت تغییر سرفصل دروس خواهشمند است هر دو رشته حقوق 95 به بعد و حقوق 94 و قبل را مشاهده بفرمایید.
قابل توجه دانشجویان شیمی
کلاسهای آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و 2 همزمان تشکیل خواهد شد لطفا به برنامه آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و خانم علیاری مسئول آزمایشگاه مراجعه فرمائید.
قابل توجه کلیه دانشجویان
کلیه کلاسهای حاج اقا دکتر مهدی فر از تاریخ 96/8/8 لغایت 96/8/15 برگزار نخواهد شد جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
1
2
3
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#جغرافیا - ورودی 95 و بعد چاپ
1216696-01 : آب و هواشناسی
1216414-01 : آب و هوای ایران
1216484-01 : آب و هوای کره زمین
1212411-01 : آشنایی با زبان ترکمنی
1216418-01 : اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی
1216486-01 : اقلیم شناسی آماری
1216488-01 : اقلیم شناسی دینامیک
1216793-01 : آلودگی هوا وشیمی جو
1117002-01 : آمار و احتمالات 1
1216702-01 : آمار و احتمالات برای جغرافیا (2)
1216428-01 : برنامه ریزی روستایی در ایران
1216429-01 : برنامه ریزی و طراحی کالبدی روستا
1216786-01 : پروژه
1216791-01 : پروژه
1216794-01 : پروژه
1216798-01 : پروژه
1216776-01 : تحلیل فضایی و فرایندهای آب و هواشناسی
1216784-01 : تغییرات محیطی و روشهای ارزیابی
1216782-01 : تهیه و ترسیم نقشه های ژئومورفولوژی
1216788-01 : توسعه اقتصادی روستا
1216447-01 : توسعه پایدار شهری
1216769-01 : توسعه روستایی مشارکتی
1216700-01 : جغرافیای اقتصادی
1216411-01 : جغرافیای اقتصادی ایران
1216705-01 : جغرافیای تاریخی ایران
1216693-01 : جغرافیای جمعیت
1216413-01 : جغرافیای جمعیت ایران
1216406-01 : جغرافیای خاک ها
1216698-01 : جغرافیای روستایی
1216404-01 : جغرافیای روستایی ایران
1216070-01 : جغرافیای زیستی
1216050-01 : جغرافیای سیاسی
1216420-01 : جغرافیای سیاسی ایران
1216699-01 : جغرافیای شهری
1216410-01 : جغرافیای شهری ایران
1216767-01 : جغرافیای طبیعی شهر ( ژئومورفولوژی و اقلیم )
1216697-01 : جغرافیای فرهنگی
1216694-01 : جغرافیای گردشگری
1216768-01 : حقوق و قوانین برنامه ریزی شهری
1216789-01 : دانش بومی در توسعه روستایی
1216419-01 : روابط متقابل شهر و روستا
1216760-01 : روش تحقیق در آب و هوا شناسی
1216759-01 : روش تحقیق در برنامه ریزی روستایی
1216757-01 : روش تحقیق در برنامه ریزی شهری
1216704-01 : روش تحقیق در جغرافیا ( نظری )
1216703-01 : روش های برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین
1111002-01 : ریاضیات 1
1216761-01 : ریاضیات و آب و هواشناسی
1216383-01 : زمین در فضا
1216692-01 : زمین شناسی عمومی
1216787-01 : زیباسازی و مبلمان شهری
1216780-01 : زئومورفولوژی دامنه ای
1216695-01 : ژئومورفولوژی
1216783-01 : ژئومورفولوژی اقلیمی
1216707-01 : ژئومورفولوژی ایران (1)
1216764-01 : ژئومورفولوژی ایران (2)
1216441-01 : شهرها و شهرکهای جدید
1216766-01 : طرح های توسعه شهری
1216691-01 : فلسفه علم جغرافیا
1218808-01 : کارآفرینی
1216772-01 : کاربرد GIS و سنجش از دور در برنامه ریزی روستایی
1216468-01 : کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
1216461-01 : کاربرد سنجش از دور در ژئومورفولوژی
1216467-01 : کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیائی در ژئومورفولوژی
1216785-01 : کاربری اراضی شهری و منطقه ای
1216774-01 : کارگاه برنامه ریزی روستایی
1216453-01 : گارگاه برنامه ریزی شهری
1216416-01 : گردشگری روستایی
1216391-01 : مبانی سنجش از دور
1216801-01 : مبانی سنجش از دور
1216402-01 : مبانی سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS
1216799-01 : مبانی سیستم اطلاعاتی جغرافیایی (GIS)
1216706-01 : مخاطرات محیطی
1216427-01 : مدیریت روستایی
1216446-01 : مدیریت شهری
1216443-01 : مسکن و اسکان غیر رسمی
1216763-01 : مورفوتکتونیک
1216476-01 : میکرو کلیماتولوژی
1216396-01 : نقشه برداری
1216385-01 : نقشه خوانی
1216800-01 : نقشه خوانی
1216473-01 : هیدروکلیماتولوژی
1216701-01 : هیدرولوژی