دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها مهندسی کشاورزی#ترویج و آموزش کشاورزی - ورودی 95 و بعد چاپ
1411334-01 : آبیاری عمومی
1411567-01 : ارتباطات تصویری در کشاورزی
1121009-01 : اقتصادکشاورزی
1411543-01 : اکولوژی
1117084-01 : آمارواحتمالات
1121010-01 : باغبانی عمومی
1411339-01 : بیماریهای گیاهی
1411563-01 : ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی
1411569-01 : ترویج کشاورزی ارگانیک
1411548-01 : جامعه شناسی روستایی و عشایری
1411551-01 : حشره شناسی کشاورزی
1411562-01 : حقوق کشاورزی و منابع طبیعی
1411545-01 : خاک شناسی عمومی
1121031-01 : دامپروری عمومی
1411566-01 : دانش بومی کشاورزی
روانشناسی تربیتی
1411564-01 : روزنامه نگاری در کشاورزی
1411559-01 : روشهای تبدیل و نگه داری محصولات کشاورزی
1411558-01 : زبان تخصصی
1411546-01 : زراعت عمومی
1411553-01 : طراحی برنامه آموزشی و ترویجی در کشاورزی
1411561-01 : طراحی و تولید رسانه های ترویجی و آموزشی
1411565-01 : کارآفرینی در کشاورزی
کاربرد ریاضیات در کشاورزی
کاربرد شیمی در کشاورزی
کاربرد فیزیک در کشاورزی
1411550-01 : کشاورزی دقیق
1411541-01 : گیاه شناسی 1
1121006-01 : ماشینهای کشاورزی
مبانی آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
1411549-01 : مبانی ترویج کشاورزی و منابع طبیعی
1411557-01 : مدیریت سازمانی و منابع انسانی
1411570-01 : مدیریت نظام دانش و اطلاعات کشاورزی
1411556-01 : مقدمات روش تحقیق
1411554-01 : مهارت آموزی 1
1411568-01 : مهارت آموزی 2
1411560-01 : نظامهای بهره برداری در کشاورزی و منابع طبیعی
1411555-01 : نقشه برداری 1
1411571-01 : نو آوری و ارتباطات
1411552-01 : هوا و اقلیم شناسی