دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
جهت اطلاع دقیق از برنامه کلاسی بعلت تغییر سرفصل دروس خواهشمند است هر دو رشته حقوق 95 به بعد و حقوق 94 و قبل را مشاهده بفرمایید.
قابل توجه دانشجویان شیمی
کلاسهای آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و 2 همزمان تشکیل خواهد شد لطفا به برنامه آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و خانم علیاری مسئول آزمایشگاه مراجعه فرمائید.
قابل توجه کلیه دانشجویان
کلیه کلاسهای حاج اقا دکتر مهدی فر از تاریخ 96/8/8 لغایت 96/8/15 برگزار نخواهد شد جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
1
2
3
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم پایه#شیمی گرایش محض - ورودی 95 و بعد چاپ
1114073-01 : آزمایشگاه خوردگی فلزات
1114351-01 : آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی
1114013-01 : آزمایشگاه شیمی آلی 1
1114015-01 : آزمایشگاه شیمی آلی 2
1114019-01 : آزمایشگاه شیمی تجزیه 1
1114024-01 : آزمایشگاه شیمی تجزیه 2
1114349-01 : آزمایشگاه شیمی تجزیه 3
1114032-01 : آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی
1114009-01 : آزمایشگاه شیمی عمومی 1
1114011-01 : آزمایشگاه شیمی عمومی 2
1114017-01 : آزمایشگاه شیمی فیزیک 1
1114022-01 : آزمایشگاه شیمی فیزیک 2
1114026-01 : آزمایشگاه شیمی معدنی 1
1114036-01 : آزمایشگاه شیمی معدنی 2
1113080-01 : آزمایشگاه فیزیک پایه 1
1113082-01 : آزمایشگاه فیزیک پایه 2
1113343-01 : آزمایشگاه فیزیک عمومی 1
1113344-01 : آزمایشگاه فیزیک عمومی 2
1114312-01 : آزمایشگاه نانوشیمی
1114333-01 : استاندارد سازی
1212411-01 : آشنایی با زبان ترکمنی
1114245-01 : اصول بیوشیمی
1114078-01 : اصول تصفیه آب وپسابهای صنعتی
1114033-01 : اصول صنایع شیمیایی
1114329-01 : الکتروشیمی کاربردی
1114338-01 : آمار در شیمی تجزیه
1114345-01 : ایمنی در آزمایشگاه
1114319-01 : پروژه کارشناسی
1114061-01 : تاریخ علم شیمی
1114334-01 : تاریخ و فلسفه علم شیمی
1114053-01 : تجزیه نمونه های حقیقی
1114034-01 : تمرین پژوهش
1114047-01 : جداسازی وشناسایی ترکیبات آلی
1114062-01 : خوردگی فلزات
1114041-01 : روش استفاده ازمتون علمی شیمی
1114055-01 : روش تجزیه مقادیربسیارکم
1114356-01 : روشهای جداسازی در شیمی
1111502-01 : ریاضی در شیمی
1111024-01 : ریاضی عمومی 1
1111501-01 : ریاضی عمومی 1
1111025-01 : ریاضی عمومی 2
1111500-01 : ریاضی عمومی 2
1114028-01 : زبان تخصصی شیمی
1114043-01 : سمینارموضوع روز
1114043-02 : سمینارموضوع روز
1114320-01 : سنتز مواد آلی
1114029-01 : سنتزموادآلی
1114350-01 : شناسایی ترکیبات آلی
1114012-01 : شیمی آلی 1
1114014-01 : شیمی آلی 2
1114042-01 : شیمی آلی فلزی
1114020-01 : شیمی آلی3
1114354-01 : شیمی پلیمر
1114018-01 : شیمی تجزیه 1
1114023-01 : شیمی تجزیه 2
1114346-01 : شیمی تجزیه 2
1114347-01 : شیمی تجزیه 3
1114031-01 : شیمی تجزیه دستگاهی
1114330-01 : شیمی تجزیه نمونه های حقیقی
1114052-01 : شیمی دارویی
1114328-01 : شیمی سبز
1114322-01 : شیمی سطح و حالت جامد
1114051-01 : شیمی سطح وحالت جامد
1114067-01 : شیمی صنایع معدنی
1114008-01 : شیمی عمومی 1
1114010-01 : شیمی عمومی 2
1114016-01 : شیمی فیزیک 1
1114021-01 : شیمی فیزیک 2
1114357-01 : شیمی فیزیک 3
1114046-01 : شیمی فیزیک آلی
1114037-01 : شیمی محیطزیست
1114025-01 : شیمی معدنی 1
1114035-01 : شیمی معدنی 2
1114348-01 : شیمی معدنی 2
1114344-01 : شیمی معدنی 3
1114341-01 : شیمی مواد بهداشتی و آرایشی
1114044-01 : شیمی هسته ای
1114360-01 : شیمی هسته ای
1114324-01 : شیمی و فناوری چرم
1114326-01 : شیمی و فناوری رنگ
1114323-01 : شیمی و فناوری مواد غذایی
1114325-01 : شیمی و فناوری نفت و گاز
1114340-01 : صنایع شیمیایی آلی
1114039-01 : طیف سنجی مولکولی
1114327-01 : فناوری پلیمرها
1113079-01 : فیزیک پایه 1
1113081-01 : فیزیک پایه 2
1113341-01 : فیزیک عمومی 1
1113342-01 : فیزیک عمومی 2
1218808-01 : کارآفرینی
1114331-01 : کاربرد رایانه در شیمی
1114321-01 : کاربرد نظریه گروه در شیمی
1114074-01 : کاربردالکترونیک درشیمی
1114040-01 : کاربردطیف سنجی درشیمی آلی
1114332-01 : کارگاه عمومی یا شیشه گری
1114048-01 : کارگاه یاشیشه گری
1114030-01 : گرافیک ونقشه خوانی
1114342-01 : مبانی بیوتکنولوژی
1114337-01 : مبانی رایانه و برنامه نویسی
1114027-01 : مبانی شیمی کوانتومی
1114339-01 : مبانی کاتالیزگرها
1115018-01 : مبانی کامپیوتروبرنامه نویسی
1114317-01 : مبانی و کاربرد نانو فناوری در علوم پایه
1114355-01 : متون علمی شیمی
1114343-01 : مدیریت کسب و کار
1111026-01 : معادلات دیفرانسیل
1114294-01 : نانو شیمی
1114049-01 : نظریه گروه درشیمی