دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم پایه#شیمی (کاربردی )- ورودی 95 و بعد چاپ
آزمایشگاه خوردگی فلزات
1114351-01 : آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی
آزمایشگاه شیمی آلی 1
آزمایشگاه شیمی آلی 2
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2
1114349-01 : آزمایشگاه شیمی تجزیه 3
1114353-01 : آزمایشگاه شیمی صنعتی
آزمایشگاه شیمی عمومی 1
آزمایشگاه شیمی عمومی 2
1114017-01 : آزمایشگاه شیمی فیزیک 1
آزمایشگاه شیمی فیزیک 2
آزمایشگاه شیمی معدنی 1
آزمایشگاه شیمی معدنی 2
آزمایشگاه فیزیک عمومی 1
1113344-01 : آزمایشگاه فیزیک عمومی 2
1114333-01 : استاندارد سازی
1114335-01 : آشنایی با واحد های تحقیق و توسعه
اصول تصفیه آب وپسابهای صنعتی
اصول محاسبات شیمی صنعتی
1114329-01 : الکتروشیمی کاربردی
1114338-01 : آمار در شیمی تجزیه
1114345-01 : ایمنی در آزمایشگاه
1114319-01 : پروژه کارشناسی
1114334-01 : تاریخ و فلسفه علم شیمی
خوردگی فلزات
1114356-01 : روشهای جداسازی در شیمی
1111502-01 : ریاضی در شیمی
ریاضی عمومی 1
ریاضی عمومی 2
زبان تخصصی شیمی
1114320-01 : سنتز مواد آلی
1114350-01 : شناسایی ترکیبات آلی
شیمی آلی 1
شیمی آلی 2
شیمی آلی3
1114354-01 : شیمی پلیمر
شیمی تجزیه 1
1114346-01 : شیمی تجزیه 2
1114347-01 : شیمی تجزیه 3
1114330-01 : شیمی تجزیه نمونه های حقیقی
1114052-01 : شیمی دارویی
1114328-01 : شیمی سبز
1114322-01 : شیمی سطح و حالت جامد
1114067-01 : شیمی صنایع معدنی
1114064-01 : شیمی صنعتی 1
1114352-01 : شیمی صنعتی 2
شیمی عمومی 1
شیمی عمومی 2
1114016-01 : شیمی فیزیک 1
شیمی فیزیک 2
1114357-01 : شیمی فیزیک 3
شیمی محیطزیست
شیمی معدنی 1
1114348-01 : شیمی معدنی 2
1114344-01 : شیمی معدنی 3
1114341-01 : شیمی مواد بهداشتی و آرایشی
1114360-01 : شیمی هسته ای
1114324-01 : شیمی و فناوری چرم
1114326-01 : شیمی و فناوری رنگ
1114323-01 : شیمی و فناوری مواد غذایی
1114325-01 : شیمی و فناوری نفت و گاز
1114340-01 : صنایع شیمیایی آلی
1114327-01 : فناوری پلیمرها
فیزیک عمومی 1
1113342-01 : فیزیک عمومی 2
1114358-01 : کارآموزی
1114331-01 : کاربرد رایانه در شیمی
1114321-01 : کاربرد نظریه گروه در شیمی
1114074-01 : کاربردالکترونیک درشیمی
1114332-01 : کارگاه عمومی یا شیشه گری
1114336-01 : گرافیک و نقشه خوانی صنعتی
1114342-01 : مبانی بیوتکنولوژی
1114337-01 : مبانی رایانه و برنامه نویسی
1114339-01 : مبانی کاتالیزگرها
1114355-01 : متون علمی شیمی
1114343-01 : مدیریت کسب و کار
نانو شیمی