دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#حقوق - ورودی 95 و بعد چاپ
ادله اثبات دعوی
اصول فقه 1
اصول فقه 2
آیین دادرسی کیفری 1
آیین دادرسی کیفری 2
آیین دادرسی مدنی 1
آیین دادرسی مدنی 2
آیین دادرسی مدنی 3
1223261-01 : پزشکی قانونی
1223252-01 : پیشگیری از جرم
جرم شناسی
حقوق اداری 1
حقوق اداری 2
حقوق اساسی 1
حقوق اساسی 2
1223244-01 : حقوق اساسی 3
حقوق بشر در اسلام
حقوق بیمه
حقوق بین الملل خصوصی 1
حقوق بین الملل خصوصی 2
حقوق بین الملل عمومی 1
حقوق بین الملل عمومی 2
حقوق تجارت (1)تجار و اعمال تجاری
1223247-01 : حقوق تجارت (4) ورشستگی
حقوق تجارت 2شرکت ها
1223243-01 : حقوق تجارت(3)اسناد تجاری
حقوق تطبیقی
حقوق ثبت
1223250-01 : حقوق جزای اختصاصی(1)جرایم علیه اموال و مالکیت
1223251-01 : حقوق جزای اختصاصی(2) جرایم علیه مصالح عمومی کشور
1223254-01 : حقوق جزای اختصاصی(3)جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
1223260-01 : حقوق جزای اختصاصی(4) جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص
حقوق جزای عمومی 1
حقوق جزای عمومی 2
حقوق جزای عمومی 3
1223263-01 : حقوق دریایی
1223248-01 : حقوق رسانه
حقوق سازمانهای بین الملل
حقوق فضای مجازی
حقوق کار
1223253-01 : حقوق مالکیت فکری
حقوق مالیه عمومی
حقوق محیط زیست
1223259-01 : حقوق مدنی (8)شفعه ووصیت و ارث
حقوق مدنی 1 اشخاص و حمایت از محجورین
حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت
حقوق مدنی 3کلیات قراردادها
حقوق مدنی 4الزامات خارج ازقراردادها
حقوق مدنی 6عقودمعین قسمت (الف )
حقوق مدنی 7عقودمعین قسمت (ب )
1223249-01 : حقوق مدنی(5)حقوق خانواده
1223257-01 : حقوق هوایی
1223262-01 : داوری بین المللی
1223255-01 : روش تحقیق
1223256-01 : قواعدفقه (1) مدنی
1223258-01 : قواعدفقه(2)جزایی
کیفرشناسی
1212352-01 : متون حقوقی (3)حقوق عمومی
1212353-01 : متون حقوقی (4)حقوق بین الملل
1212350-01 : متون حقوقی(1) حقوق خصوصی
1212351-01 : متون حقوقی(2)حقوق جزایی
1220755-01 : متون فقه (2) فقه خانواده
1220757-01 : متون فقه (4)فقه جزایی
1220754-01 : متون فقه(1) فقه معاملات
1220756-01 : متون فقه(3)حقوق عمومی وبین الملل
مقدمه علم حقوق