دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
جهت اطلاع دقیق از برنامه کلاسی بعلت تغییر سرفصل دروس خواهشمند است هر دو رشته حقوق 95 به بعد و حقوق 94 و قبل را مشاهده بفرمایید.
قابل توجه دانشجویان شیمی
کلاسهای آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و 2 همزمان تشکیل خواهد شد لطفا به برنامه آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و خانم علیاری مسئول آزمایشگاه مراجعه فرمائید.
قابل توجه کلیه دانشجویان
کلیه کلاسهای حاج اقا دکتر مهدی فر از تاریخ 96/8/8 لغایت 96/8/15 برگزار نخواهد شد جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
1
2
3
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#حقوق - ورودی 95 و بعد چاپ
1223060-01 : ادله اثبات دعوی
1223230-01 : اصول فقه 1
1220290-01 : اصول فقه 2
1223043-01 : آیین دادرسی کیفری 1
1223049-01 : آیین دادرسی کیفری 2
1223026-01 : آیین دادرسی مدنی 1
1223042-01 : آیین دادرسی مدنی 2
1223053-01 : آیین دادرسی مدنی 3
1223261-01 : پزشکی قانونی
1223252-01 : پیشگیری از جرم
1223033-01 : جرم شناسی
1223227-01 : حقوق اداری 1
1223035-01 : حقوق اداری 2
1223221-01 : حقوق اساسی 1
1223232-01 : حقوق اساسی 2
1223244-01 : حقوق اساسی 3
1223228-01 : حقوق بشر در اسلام
1223063-01 : حقوق بیمه
1223044-01 : حقوق بین الملل خصوصی 1
1223052-01 : حقوق بین الملل خصوصی 2
1223220-01 : حقوق بین الملل عمومی 1
1223231-01 : حقوق بین الملل عمومی 2
1223223-01 : حقوق تجارت (1)تجار و اعمال تجاری
1223247-01 : حقوق تجارت (4) ورشستگی
1223229-01 : حقوق تجارت 2شرکت ها
1223243-01 : حقوق تجارت(3)اسناد تجاری
1223062-01 : حقوق تطبیقی
1223051-01 : حقوق ثبت
1223250-01 : حقوق جزای اختصاصی(1)جرایم علیه اموال و مالکیت
1223251-01 : حقوق جزای اختصاصی(2) جرایم علیه مصالح عمومی کشور
1223254-01 : حقوق جزای اختصاصی(3)جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
1223260-01 : حقوق جزای اختصاصی(4) جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص
1223225-01 : حقوق جزای عمومی 1
1223024-01 : حقوق جزای عمومی 2
1223028-01 : حقوق جزای عمومی 3
1223263-01 : حقوق دریایی
1223248-01 : حقوق رسانه
1223055-01 : حقوق سازمانهای بین الملل
1223246-01 : حقوق فضای مجازی
1223045-01 : حقوق کار
1223253-01 : حقوق مالکیت فکری
1223224-01 : حقوق مالیه عمومی
1223245-01 : حقوق محیط زیست
1223259-01 : حقوق مدنی (8)شفعه ووصیت و ارث
1223222-01 : حقوق مدنی 1 اشخاص و حمایت از محجورین
1223222-02 : حقوق مدنی 1 اشخاص و حمایت از محجورین
1223226-01 : حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت
1223032-01 : حقوق مدنی 3کلیات قراردادها
1223039-01 : حقوق مدنی 4الزامات خارج ازقراردادها
1223047-01 : حقوق مدنی 6عقودمعین قسمت (الف )
1223054-01 : حقوق مدنی 7عقودمعین قسمت (ب )
1223249-01 : حقوق مدنی(5)حقوق خانواده
1223257-01 : حقوق هوایی
1223262-01 : داوری بین المللی
1223255-01 : روش تحقیق
1223256-01 : قواعدفقه (1) مدنی
1223258-01 : قواعدفقه(2)جزایی
1223038-01 : کیفرشناسی
1212352-01 : متون حقوقی (3)حقوق عمومی
1212353-01 : متون حقوقی (4)حقوق بین الملل
1212350-01 : متون حقوقی(1) حقوق خصوصی
1212351-01 : متون حقوقی(2)حقوق جزایی
1220755-01 : متون فقه (2) فقه خانواده
1220757-01 : متون فقه (4)فقه جزایی
1220754-01 : متون فقه(1) فقه معاملات
1220756-01 : متون فقه(3)حقوق عمومی وبین الملل
1223218-01 : مقدمه علم حقوق